ZSOiZ w Ciechanowcu Drukuj

Zespół Szkół Ogólnokształcących i ZawodowychPierwszą szkołą średnią ogólnokształcącą w historii Ciechanowca była Ciechanowiecka Czteroklasowa Szkoła Miejska założona w 1908 roku i istniejąca do 1915 roku, kiedy to w czasie działań wojennych budynek szkoły (tzw. "zameczek") uległ zniszczeniu. Była to szkoła tylko dla chłopców, z językiem wykładowym rosyjskim. Działania zmierzające do reaktywowania szkoły średniej, nie przyniosły rezultatu przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego.

Druga szkoła średnia to Żydowska Szkoła Rzemieślnicza, istniejąca w latach 1910-1915, mieszcząca się w specjalnie wybudowanym gmachu przy ulicy Kościelnej. Także w tej szkole językiem wykładowym był rosyjski i także ona uległa zniszczeniu w czasie działań wojennych w 1915 roku.

Ponowne starania o utworzenie szkoły średniej, podjęte tuż po zakończeniu II wojny światowej przez kierownika szkoły powszechnej Władysława Święcickiego, nauczyciela Michała Palutko, lekarza dr Pawła Olszewskiego, ks. Dziekana Nikodema Kowalewskiego i burmistrza inż. Władysława Woźniackiego, zostały uwieńczone powodzeniem. Po skompletowaniu I i II klasy, już 4 lutego 1945 roku przystąpiono do nauczania w nowo założonym Miejskim Gimnazjum Koedukacyjnym. Burmistrz przekazał na siedzibę szkoły budynek po dawnej Żydowskiej Szkole Rzemieślniczej, w którym szkoła mieściła się do 1972 roku. Już w roku szkolnym 1946/1947 działało pełne, czteroklasowe gimnazjum. W roku 1947 opuściło szkołę osiemnastu, a w 1948 roku dziewiętnastu absolwentów z tzw. "małą maturą".

W 1948 roku, rozporządzeniem Ministra Oświaty szkoła uzyskała nazwę: Szkoła Ogólnokształcąca typu licealnego Miejskiej Rady Narodowej w Ciechanowcu, a po upaństwowieniu w 1949 roku: Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego w Ciechanowcu. W następnych latach systematycznie zwiększa się liczba uczniów w szkole, co prowadziło do poważnych kłopotów lokalowych, które powiększyły się po utworzeniu przy ciechanowieckim liceum Filii II Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Białymstoku, w 1961 roku oraz Filii Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej w Siemiatyczach, w 1971 roku.

Już w 1957 roku powstał Społeczny Komitet Budowy Liceum, który gromadził środki na rozbudowę szkoły. Jednakże na początku lat 60-tych władze oświatowe wstrzymały tę inicjatywę. Po wybudowaniu w latach 1967-1968 nowego gmachu szkoły podstawowej, przystąpiono do adaptacji starej siedziby na potrzeby liceum. Prace te ukończono 1972 roku i liceum przeniosło się do budynku przy ulicy Szkolnej, a gmach przy ulicy Kościelnej przeznaczono na internat, który też od lat zmagał się z kłopotami lokalowymi. Modernizację tego budynku ukończono w 1977 roku.

Kolejna zmiana następuje w życiu szkoły w 1980 roku, kiedy to powstaje Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, w skład którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rolnicza, Zasadnicza Szkoła Elektroniczna i Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa. 2 czerwca 1981 roku szkoła przyjmuje imię Jarosława Iwaszkiewicza i otrzymuje sztandar od Komitetu Fundacji Sztandaru.

W 2001 roku powstały Policealne Studium Informatyczne i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Po zmianach w 2005 roku, w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych wchodzą:

Liceum Ogólnokształcące:
         – profil ogólny
         – profil sportowy

Technikum
:
         – technik ochrony środowiska
         – technik informatyk

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:
       – profil ogólny (po gimnazjum)
       – profil ogólny (po ZSZ)

Szkoła Policealna dla Dorosłych:
       – technik administracji
       – technik informatyk
       – technik prac biurowych
       – technik agrobiznesu

12 października 2018 roku Liceum Ogólnokształcące, Technikum oraz Branżowa Szkoła I i II stopnia, czyli szkoły wchodzące w skład ZSOiZ w Ciechanowcu, otrzymały imię Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Szkoła dysponuje internatem przy ulicy Kościelnej 5, oferuje szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych: przedmiotowych, sportowych, artystycznych. Wśród propozycji są: chór, aerobik, kluby tańca towarzyskiego, jeździecki i inne. ZSOiZ uczestniczy w programach międzynarodowych: projekcie edukacyjnym PEACE, czyli People's Entusiasm Acting for Cultural Education, działalności szkolnych klubów UNESCO i w projekcie SOKRATES-COMENIUS. W ramach tej działalności nawiązano współpracę ze szkołami: Integrierte Gesamtschule "Willy Brandt" Magdeburg (Niemcy), Zespół Szkół Społecznych nr 1 WSP "Ekola" Wrocław (Polska), Biskupske Gymnasium Bohuslava Balbina Hradec Kralove (Czechy) oraz szkołami z Grodna i Mińska (Białoruś).

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
Liceum Ogólnokształcące
Technikum
Branżowa Szkoła I i II stopnia
imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego

ul. Szkolna 8
18-230 Ciechanowiec
www.zsoiz-ciechanowiec.pl
tel./fax.: 86 277 11 34
e-mail: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

 
« poprzedni artykuł

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl