Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Drukuj

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła IIW wyniku reformy systemu edukacji w 1999 roku powstała w naszym mieście nowa placówka oświatowa - gimnazjum, której tymczasową siedzibą stał się budynek Szkoły Podstawowej przy ulicy 11 Listopada (6 sal lekcyjnych na II piętrze) oraz Szkoła Podstawowa w Starym Radziszewie. W międzyczasie trwały zaawansowane prace budowlane przy wznoszeniu nowego budynku dla gimnazjum, który ukończono w 2001 roku. Te działania i wysiłki samorządu zostały docenione przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, który wybrał nasze miasto i szkołę na Wojewódzką Inaugurację Roku Szkolnego 2001/2002.

Następnym ważnym wydarzeniem dla szkoły, było oddanie w 2003 roku do użytku młodzieży hali sportowej lekkiej konstrukcji.

W kolejnym roku szkolnym społeczność gimnazjum podjęła działania zmierzające do wyboru patrona. Spośród trzech kandydatów: ks. Krzysztofa Kluka, Sybiraków i Papieża Jana Pawła II, uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły wybrali Papieża Jana Pawła II. Dnia 16 października 2004 roku - w 26 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża, miała miejsce uroczystość nadania gimnazjum imienia i sztandaru, z udziałem dostojnych gości, uczniów, rodziców i licznych sympatyków naszej "młodej" jeszcze szkoły. Ciechanowieckie Gimnazjum należy do "Rodziny szkół im. Papieża Jana Pawła II".

16 października 2005 roku, dzień Święta Szkoły, stał się okazją do uroczystego otwarcia Miejsko-Gminnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Centrum powstało przy aktywnej współpracy tych wszystkich, którym bardzo zależy, by ulice naszego miasta były bezpieczne, a szczególnie, by bezpiecznie poruszali się nimi uczniowie szkół z miasta i gminy.

Od początku istnienia Gimnazjum, jego społeczność tworzy własne tradycje i buduje swój coraz lepszy wizerunek w środowisku. Niewątpliwą chlubą szkoły jest Magazyn Rozmaitości Gimnazjalnych "Biedroneczka", dający obraz działań edukacyjno-wychowawczych podejmowanych przez szkołę, redagowany przez uczniów i nauczycieli. Można w nim znaleźć wiele interesujących artykułów z różnych dziedzin życia szkolnego, a także osiągnięć i twórczości artystycznej naszych uczniów.

Kolejne osiągnięcie to Internetowe Centrum Informacji Multimedialnych wyposażone w 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i sieciowym urządzeniem wielofunkcyjnym. Pozyskane zostało w ramach programu "Projekt EFS dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych". Z ICIM korzystają uczniowie, doskonaląc i poszerzając swoją wiedzę i umiejętności oraz nauczyciele zainteresowani podniesieniem poziomu atrakcyjności swoich zajęć z młodzieżą.

Gimnazjum współpracuje z Fundacją Małych i Średnich Przedsiębiorstw "Komandor", z inicjatywy której 20 kwietnia 2002 roku wdrożony został program edukacyjny "Pakiet wrześniowy". W ramach jego realizacji zainteresowani uczniowie mają możliwość poznania podstaw przedsiębiorczości, marketingu, reklamy i zasad funkcjonowania szkolnego mini-przedsiębiorstwa. Młodzież zaangażowana w działalność "Gimshop-u" wypracowała już zysk w wysokości ponad 4 tys. złotych, który przekazała szkole na rzecz wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej.

Szkoła współpracuje z miastem partnerskim Ciechanowca - Rosbach w Niemczech, do którego młodzież wyjeżdża na Nikolausfest, czyli festyn organizowany z okazji rozpoczynającego się adwentu, prezentując tam swoje dokonania i osiągnięcia artystyczne

Wraz z Akademską Szkołą Średnią na Litwie, powstaje wspólny projekt językowy Sokrates Comenius Akcja 1, mający na celu zwrócenie uwagi na problem tolerancji - z uwzględnieniem mniejszości narodowych oraz promocję nauki języków obcych.

W ramach zajęć pozalekcyjnych działa wiele sekcji i kół zainteresowań, m.in. koła przedmiotowe, zespół taneczno-sportowy, zespół wokalny, koło nauki gry na ligawkach, sekcję lekkoatletyczna i piłki siatkowej oraz Klub Młodego Twórcy, którego członkowie każdego roku w wakacje uczestniczą w plenerach malarskich organizowanych w Muzeum Rolnictwa.

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II
ul. Sosnowa 2
18-230 Ciechanowiec
www.gimciechanowiec.pl
tel. 86 277 19 26

e-mail: gimcc@interia.pl
 
Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px