Program
Konferencja przedsiębiorców Drukuj
29.05.2007.

Urząd Miejski zorganizował dla ciechanowieckich przedsiębiorców bezpłatną konferencję z zakresu “Procedury wdrażania, monitorowania i nadzorowania Zasad Systemu HACCP w oparciu o Polskie i Unijne prawo żywnościowe oraz Normę PN/EN ISO 22000:2006”.
   
Wszyscy przedsiębiorcy sektora spożywczego od momentu członkostwa Polski w Unii Europejskiej muszą wdrożyć i stosować Zasady Systemu HACCP (ang. Hazard Analisys and Critical Control Point) - Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych. HACCP oznacza system organizacji działania w firmach mających do czynienia z żywnością, służący zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego tej żywności. System HACCP jest uznawany za najskuteczniejsze narzędzie pozwalające zagwarantować, że żywność nie ulegnie skażeniu lub zanieczyszczeniu i będzie bezpieczna dla konsumenta.

Konferencję i panel ekspertów przeprowadzili pracownicy MGJ Consulting Group wraz z Audytorami Zewnętrznymi HACCP, akredytowanymi w ramach projektu PHARE - przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz Danish Technological Institute.

W czasie konferencji omówiono ustawodawstwo żywnościowe Unii Europejskiej i Polski oraz nowelizacje rozporządzeń i ustaw żywnościowych; produkcję, dystrybucję i konfekcjonowanie w ujęciu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności; organy administracji rządowej w ramach nadzoru zewnętrznego; uprawnienia i obowiązki ustawodawcze przedsiębiorcy; zasady Systemu HACCP oraz GHP (ang. Good Hygine Practice) - Dobrej Praktyki Higienicznej i GMPGMP (ang. Good Manufacturing Practice) - Dobrej Praktyki Produkcyjnej; normę PN/EN ISO 22000:2006; analizę i fazy wdrażania systemu; procedury, instrukcje, rejestry, arkusze monitorujące i nadzorujące system. 

Konferencję zakończył “panel ekspertów” - sesja pytań i odpowiedzi.  

Konferencja przedsiębiorców

Konferencja przedsiębiorców


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl