Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu Drukuj

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w CiechanowcuPubliczna Szkoła Powszechna zorganizowana została w Ciechanowcu po pierwszej wojnie światowej, w 1919 roku. Szkoła posiadała 4 klasy i mieściła się w 2 budynkach: po szkole ewangelickiej niemieckiej przy ulicy Kościuszki oraz przy ulicy Mickiewicza. W czasie komasacji gruntów staraniem kierownictwa szkoły i burmistrza wydzielono z dawnej ziemi cerkiewnej plac pod nową szkołę i w roku szkolnym 1925/26 rozpoczęto budowę. Szkoła została oddana do użytku dopiero w roku 1930 i nazwana została Szkołą Powszechną im. ks. Krzysztofa Kluka.

W 1939 roku z powodu bombardowań Ciechanowca, które trwały od pierwszych dni wojny, szkoła została otwarta dopiero w dniu 11 października, na polecenie okupacyjnych władz radzieckich. Uczono według dawnego programu za wyjątkiem historii, geografii politycznej i religii.

W 1940 roku Szkoła Powszechna została przemianowana na Polską Niepełną Szkołę Średnią, dyrektorem szkoły został mianowany Rosjanin, zwolniono niektórych polskich nauczycieli, a na ich miejsce przyjęto innych. Obok szkoły polskiej utworzono rosyjską. Po zajęciu Ciechanowca przez Niemców w 1941 roku utworzono tylko klasę I i II. Po 1,5 roku, kiedy szkołę tę zamknięto, nauczyciele rozpoczęli tajne nauczanie.

Po wyzwoleniu już we wrześniu 1944 roku otwarto w Ciechanowcu pełną 7 klasową Szkołę Powszechną. Ponieważ bardzo szybko okazało się, że w szkole jest zbyt mało miejsca, w roku 1958 uruchomiono filię szkoły przy ul. Kuczyńskiej, w której mieściły się 4 klasy.

W dniu 8 lutego 1967 roku rozpoczęto budowę nowego gmachu szkoły podstawowej z salą gimnastyczną. Uroczyste otwarcie odbyło się 6 października 1968 roku. 6 maja 1971 roku szkoła otrzymała imię Mikołaja Kopernika, a 1 września 1971 roku sztandar ufundowany przez społeczeństwo Ciechanowca. Budynek szkoły rozbudowano w 1986 roku, a w roku 1997 oddano do użytku salę sportową (obecnie sala COKiS). W roku 2010 przeprowadzono termomodernizację obiektu szkoły (dokończenie wymiany okien, docieplenie ścian i stropu, nowa elewacja, wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacja kotłowni). Sukcesywnie prowadzone są również remonty wewnątrz budynku dla poprawy komfortu i zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkowania – wyremontowano toalety uczniowskie, wymieniono posadzki na korytarzach, wymieniane są posadzki w salach lekcyjnych.
Unowocześniana jest również baza dydaktyczna szkoły – na ukończeniu jest proces wyposażania sal lekcyjnych w komputery z dostępem do Internetu oraz projektory multimedialne, dokonuje się zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz książek do biblioteki szkolnej.

Od 1 września 2017 roku do struktury Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu włączono dotychczasowe Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu. Od tego czasu szkoła podstawowa funkcjonuje w dwóch budynkach – przy ul. 11 Listopada oraz przy ul. Sosnowej. Jednocześnie w placówce oprócz uczniów szkoły podstawowej kontynuują naukę uczniowie klas gimnazjalnych, do ukończenia gimnazjum.

Budynek przy ul. Sosnowej został oddany do użytku 1 września 2001 (w Ciechanowcu odbyła się wtedy wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2001/2002). W roku 2003 Gimnazjum wyposażono w salę gimnastyczną konstrukcji namiotowej, a nową halę sportową wybudowano w roku 2010. Od roku 2013, w wyniku modernizacji systemu ogrzewania, kompleks obiektów szkolnych jest ogrzewany przy wykorzystaniu pomp ciepła.

Uczniowie, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, oprócz zajęć dydaktycznych mają do dyspozycji szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych – kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych. Prowadzone są zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla najmłodszych. Uczniowie objęci są opieką pedagogów szkolnych oraz logopedy. W obydwu budynkach szkolnych funkcjonują świetlice szkolne, gdzie organizowana jest opieka nad uczniami oraz dowożenie. W sąsiedztwie szkoły, tak przy ul. 11 Listopada, jak i Sosnowej, funkcjonują kompleksy boisk sportowych „Orlik”, z których mogą korzystać uczniowie podczas zajęć szkolnych, jak też w godzinach popołudniowych.

Szkoła realizuje projekty edukacyjne dofinansowywane ze środków unijnych (np. „Aktywność naszą szansą”, „Indywidualizacja w Gminie Ciechanowiec – droga do sukcesu”), aktywnie uczestniczy w realizacji programów rządowych (np. „Radosna szkoła” – utworzenie sali zabaw, „Aktywna tablica” – zakup sprzętu multimedialnego, „Szklanka mleka”, czy „Owoce i warzywa w szkole”) oraz pozyskuje inne dofinansowania (np. z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – za pośrednictwem Stowarzyszenia TUTOR, „Żółty talerz” - dofinansowanie dożywiania uczniów z Kulczyk Foundation za pośrednictwem Stowarzyszenia „Banki Żywności”).
 

W szkole działają:
– Samorząd Szkolny skupiający uczniów w pracy samorządowej,
– Szkolne Kluby Sportowe, które organizują rywalizację sportową oraz umożliwiają uczniom udział w różnego rodzaju zawodach i turniejach (piłka nożna, piłka siatkowa, lekkoatletyka, szachy),
– zespół wokalny "Akwarele",
– schola "Anielskie Nutki",
– szkolne koło CARITAS.

Uczniowie szkoły biorą udział i odnoszą znaczące sukcesy w konkursach:
– przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
– matematycznych: „Alfik”, „Kangur”,
– humanistycznych: „Alfik”, „Omnibus”,
– plastycznych,
– turniejach i zawodach sportowych,
– bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika

ul. 11 Listopada 5
18-230 Ciechanowiec
tel. 86 277 10 61, 86 277 13 26; fax. 86 277 16 30

ul. Sosnowa 2
18-230 Ciechanowiec
tel./fax 86 2771926

www.kopernik.webd.pl

 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl