buy medication online
Przedszkole w Ciechanowcu Drukuj

Przedszkole w Ciechanowcu powstało w roku 1947. Placówka mieściła się w kilku miejscach, a od 1988 r. działa w budynku przy ulicy Mickiewicza. Organem prowadzącym jest Rada Miejska w Ciechanowcu, nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
 
Praca dydaktyczno-wychowawcza planowana jest zgodnie z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego. Realizowane programy to: ”Program wychowania przedszkolnego” E. Tokarskiej i J. Kopały, „W radości dzieci Bożych” – program do nauki religii, „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej oraz programy autorskie.

Do przedszkola uczęszcza obecnie 100 dzieci w czterech grupach: 3-latków, 4-latków, 4- i 5-latków oraz 5-latków. Dzieci mogą skorzystać z zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu: religii, rytmiki i języka angielskiego. Nauczycielki przedszkola prowadzą dodatkowe zajęcia (dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych) rozwijające uzdolnienia dzieci, w tym: zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne i komputerowe oraz zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W Przedszkolu pracuje logopeda, który prowadzi badania specjalistyczne oraz zajęcia z dziećmi wymagającymi pomocy i zajęcia otwarte dla nauczycieli.

Przedszkole współpracuje z wieloma studiami artystycznymi, które raz w miesiącu wystawiają sztuki teatralne dla dzieci. Także Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu, Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika, Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka, Policja, Straż Pożarna, Miejska Biblioteka Publiczna i Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu są stałymi partnerami Przedszkola.

Przedszkolaki uczestniczą w Festiwalu Piosenki Przedszkolnej i innych imprezach organizowanych na terenie gminy Ciechanowiec i powiatu wysokomazowieckiego a nawet województwa.

Przedszkole
budynek Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika
ul. Listopada 5, 18-230 Ciechanowiec
tel. 727 793 400
www.przedszkole.ciechanowiec.pl

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card