Szkolne mundurki od 1 września Drukuj
13.07.2007.

Inspektor Oświaty przy Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu informuje, że rodzice uczniów, którzy będą uczęszczać w roku szkolnym 2007/2008 do szkół podstawowych od klasy „0” do VI i Gimnazjum od klasy I do III powinni do 25 lipca zgłosić się do dyrektorów szkół celem złożenia wniosków na zapomogę zakupu jednolitego stroju (mundurków szkolnych) i podręczników. Zapomoga przysługuje rodzinie, w której dochód nie przekracza 351 zł netto na jedną osobę miesięcznie.
   
Do wniosku dołączyć należy zaświadczenia o dochodach netto rodziny uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, w przypadku posiadania decyzji przyznającej świadczenie - ksero decyzji, oraz zaświadczenia o dochodach z tytułu:

wynagrodzenia ze stosunku pracy (netto)
dochody z prowadzenia działalności gospodarczej
dochody z gospodarstwa rolnego
emerytura/renta/renta strukturalna/renta socjalna (netto)
świadczenia rehabilitacyjne
świadczenia rodzinne:
zasiłek rodzinny
zasiłek pielęgnacyjny
świadczenie pielęgnacyjne
zasiłek dla bezrobotnych
zasiłki z pomocy społecznej
alimenty
dodatek mieszkaniowy
inne dochody (jakie?)
   
Wyżej wymienione dochody należy potwierdzić zaświadczeniami o ich wysokości (zakład pracy, Urząd Skarbowy, KRUS), odcinkami pobranej emerytury/renty, a w przypadku gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - zaświadczeniem wydanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl