Centrum sportowo-rekreacyjne w Ciechanowcu Drukuj
13.07.2007.

W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie w sprawie projektu zorganizowania centrum sportowo-rekreacyjnego w Ciechanowcu, w którym udział wzięli radni Rady Miejskiej, burmistrz i zastępca burmistrza Ciechanowca, przedstawiciele środowisk sportowych oraz inni zainteresowani.
   
Architekci z Pracowni Usług Projektowych i Inwestycyjnych “Novum” z Białegostoku przedstawili założenia programowo-przestrzenne koncepcji zagospodarowania terenów sportowych i rekreacyjnych na “wyspie” w Ciechanowcu.

Po wysłuchaniu założeń zebrani zgłosili kilka propozycji zmian i uzupełnień projektu, m. in.: zaprojektowanie rzutni do rzutu oszczepem i dyskiem, fontanny na zalewie lub innych urządzeń natleniających wodę, ścieżki spacerowej wzdłuż starego koryta Nurca od strony ul. Wspólnej, zmiany lokalizacji amfiteatru oraz postulowali dokonanie odpowiednich uzupełnień w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Właśnie teraz, na etapie projektowania rozważane są różne pomysły np.: wykorzystania mas ziemnych z pogłębiania zalewu do wykonania wałów przeciwpowodziowych, co obniżyło by koszty tych prac. 

Następnym krokiem w realizacji tego projektu będzie wydanie decyzji o warunkach zabudowy „wyspy”, co jest niezbędne do rozpoczęcia prac na projektanmi technicznymi, które będą załącznikami do wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2008–2009, a projekt przewiduje możliwość wykonywania prac etapami.

Plany Centrum sportowo-rekreacyjnego:
Wyspa - Ciechanowiec_opis001.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis002.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis003.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis004.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis005.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis006.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis007.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis008.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis009.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis010.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis011.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis012.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis013.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis014.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis015.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis016.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis017.pdf         
Wyspa - Ciechanowiec_opis018.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis019.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis020.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis021.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis022.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis023.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis024.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis025.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis026.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis027.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis028.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis029.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis030.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis031.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis032.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis033.pdf
Wyspa - Ciechanowiec_opis034.pdf

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl