IX Sesja Rady Miejskiej Drukuj
14.08.2007.

Na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, 13 sierpnia 2007 roku, odbyła się IX sesja Rady Miejskiej. Radni po wprowadzeniu zmian w porządku obrad przyjęli protokół z poprzedniej sesji i wysłuchali sprawozdania Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami.
   
Rada Miejska przyjęła uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu, ustalenia jednolitego terminu użytkowania wieczystego, powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników sądowych, wyrażenia zgody na zawarcie ugody z Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie. Uchwalono także uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Radę, oraz powołano zespół do opiniowania kandydatów na ławników sądowych, w skład którego weszli Bogusław Prokopiak, Krystyna Markowska i Sylwia Jacyniewicz.

Pozostałe tematy poruszane na IX sesji to sprawa dzierżawy działki gminnej przez radnego Marka Janiaka i ewentualnych skutków prawnych dla sprawowanej przez niego funkcji, sprawa Szpitala oraz sprawy różne poruszane przez radnych i mieszkańców przysłuchujących się sesji.  

IX Sesja Rady Miejskiej

IX Sesja Rady Miejskiej

IX Sesja Rady Miejskiej

 

 
 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl