Rozpoczął się rok szkolny 2007/2008 Drukuj
03.09.2007.

Podobnie jak w innych placówkach oświatowych, we wszystkich szkołach na terenie gminy Ciechanowiec uczniowie, nauczyciele i dyrekcja uczestniczyli w inauguracji nowego roku szkolnego. W uroczystościach rozpoczynających rok szkolny w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu udział wzięli: Burmistrz Ciechanowca, przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa oraz członkowie Rady Pedagogicznej.
   
Dla dzieci zaczynających naukę dzwonek zabrzmiał tego dnia po raz pierwszy, pozostali uczniowie będą kontynuować naukę w kolejnych klasach.

Nowością w tym roku są mundurki szkolne, które obowiązkowo nosić będą wszyscy uczniowie „zerówek”, szkół podstawowych i gimnazjów. 

W Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu naukę w klasach I-VI i w „zerówce” rozpoczęło łącznie 520 uczniów. Kadra pedagogiczna liczy 40 osób. W Szkole Podstawowej w Łempicach pod opieką 9 nauczycieli znajduje się 58 uczniów. Nowy rok szkolny rozpoczęło także 50 uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Radziszewie, w której również uczy 9 nauczycieli. 

Do Szkoły Podstawowej w Kocach-Schabach uczęszcza 39 uczniów, w tym 2 do „zerówki”. W szkole uczy 7 nauczycieli.. 

W Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu rozpoczęło naukę 324 uczniów, 108 w I klasie, 155 w II klasie oraz 131 w III klasie. Kadra pedagogiczna liczy 36 osób.

Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczęszczać będzie 42 uczniów, którzy kształcić się będą w zawodach fryzjer, sprzedawca, kucharz, mechanik samochodowy, rzeźnik wędliniarz i stolarz. Kadra nauczycielska liczy 8 osób.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im J. Iwaszkiewicza nauki pobierać będzie łącznie 970 osób, z czego 531 osób to uczniowie Liceum Ogólnokształcącego (121 w I klasie), 32 Technikum, 31 Zasadniczej Szkole Zawodowej. W Szkole Policealnej dla Dorosłych w specjalności technik informatyk 38 osób, technik administracji 80 osób, technik agrobiznesu 45 osób, opiekun domu pomocy społecznej 28 osób.


Rozpoczął się rok szkolny 2007/2008

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl