X Sesja Rady Miejskiej Drukuj
17.09.2007.

13 września, na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbyła się X sesja Rady Miejskiej. Jednym z pierwszych punktów obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, po czym Radni wysłuchali sprawozdania Burmistrza z pracy pomiędzy sesjami.
   
Podczas sprawozdania Burmistrz Ciechanowca poinformował, iż w okresie od ostatniej sesji zakończył się ostatecznie remont budynku Ośrodka Animacji Kultury Wiejskiej w Winnej-Poświętnej, nastąpił odbiór prac i spodziewana jest kontrola z Urzędu Marszałkowskiego, po której budynek zostanie przekazany do użytku. Burmistrz powiadomił również o trwającym remoncie drogi żwirowej z miejscowości Czaje-Wólka do miejscowości Czaje-Bagno. Pozostałe z tej inwestycji środki finansowe przeznaczono na przebudowę drogi gminnej we wsi Zadobrze. Rozstrzygnięty został także przetarg na odcinek drogi w Antoninie. Burmistrz Ciechanowca oznajmił, iż zakończyła się kontrola w Przedsiębiorstwie Robot Komunalnych „FARE” i trwają prace nad nawiązaniem międzygminnego stowarzyszenia w ramach programu „LEADER”. Do współpracy miałyby wejść gminy z powiatu wysokomazowieckiego i bielskiego. W sprawozdaniu z pracy Burmistrza znalazły się również działania podjęte w sprawie zawarcia ugody z Gminą Żydowską, planowanego podziału ulicy Szkolnej i spotkania z projektantami dotyczącego pogłębienia zalewu i przebudowy ośrodka wypoczynkowego.

W związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu na dzień 21 października 2007 roku, z ordynacji wyborczej wynika obowiązek utworzenia przez Radę Gminy obwodów głosowania w Szpitalach i Domach Pomocy Społecznej, jeżeli w dniu wyborów przebywać w nich będzie co najmniej 50 wyborców. W gminie Ciechanowiec ten wymóg jest spełniony. Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach i Szpitalu w Ciechanowcu została rozpatrzona a następnie przyjęta przez Radę Miejską.

W ostatnim punkcie obrad odczytano pisma skierowane do Rady Miejskiej. „Sprawy różne”, wśród których znalazły się poruszane przez radnych kwestie bezpieczeństwa młodzieży szkolnej i remontu dróg oraz tematy poruszane przez mieszkańców gminy, zamknęły obrady X sesji Rady Miejskiej.

X Sesja Rady Miejskiej

X Sesja Rady Miejskiej
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl