Położenie Drukuj

Herb CiechanowcaMiasto Ciechanowiec (powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie, 5 tys. mieszkańców) leży na Nizinie Mazowiecko-Podlaskiej, stanowiącej wschodnią część Pasa Wielkich Dolin, graniczącą od południa z Wysoczyzną Siedlecką i od wschodu z Wysoczyzną Bielską, która stanowi dział wodny Narwi i Bugu.

Przez miasto przepływa rzeka Nurzec będąca prawym dopływem Bugu (ujście 12 km za Ciechanowcem). Dolinę ukształtowała działalność lądolodu skandynawskiego w okresie zlodowacenia środkowopolskiego. Teren ten jest płaski, słabo sfalowany. Przeważają tu gleby gliniasto-piaszczyste, głównie gliny zwałowe, tworzące wskutek gęstej sieci dolin rzecznych i obecności piasków dolinowych charakterystyczną mozaikę glebową.

Ciechanowiec znajduje się we wschodniej dzielnicy klimatycznej, przeważają tu wiatry, podobnie jak w całym kraju, północno-wschodnie i zachodnie. Według podziału przyrodniczego kraju Ciechanowiec znajduje się w Krainie IV Mazowiecko-Podlaskiej. Lasy okoliczne skupione są w większości w małych zespołach i zajmują około 18% ogólnej powierzchni użytków. Są to pozostałości rozciągającej się kiedyś na tym terenie Puszczy Białej, tworzącej wraz z Puszczą Zieloną wielki kompleks Puszczy Kurpiowskiej. W pobliżu Ciechanowca przeważają głównie drzewostany sosnowe. Ze względu na położenie miasta w dolinie Bugu możemy spotkać las bagienny, na który składają się wierzby i olsza czarna. Poza sosną dość często spotykamy na tym terenie brzozę, dąb i rzadko jesion. Lasy ze względu na duże rozdrobnienie i słabą roślinność nie są zamieszkane przez grubszą zwierzynę. Dużo jest jedynie dzików, zajęcy i saren, mających łatwy dostęp do licznie rozsianych po lesie pól, będących dla nich dogodną bazą pokarmową. Duża jest także różnorodność ptaków i ryb.

Ciechanowiec leży na trasie turystycznej z Warszawy do Białowieży, w obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca. Pod względem atrakcyjności krajoznawczej rozumianej jako stopień nagromadzenia obiektów, ich rodzaju i walorów Ciechanowiec zaliczono do I grupy miejscowości o znaczeniu regionalnym.

  Mapa

Położenie: 52° 41' N, 22° 30' E

Powierzchnia: 26,01 km²

Strefa numeracyjna: 86

Kod pocztowy : 18-230

Tablice rejestracyjne: BWM

 

           Więcej zdjęć...     

 Ciechanowiec 

 

 

 

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl