Inwestycje w 2009 roku Drukuj

 

 • Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Ciechanowcu. W 2008 r. zadanie zostało zrealizowane częściowo w zakresie: robót rozbiórkowych, robót ziemnych, fundamentów, ścian zaplecza, zbrojenia całego obiektu, konstrukcji wraz z obudową sali. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 2 700 000 zł, uzyskane dotacje to 850 000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, ponad 1 242 425 zł z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a wkład własny Gminy Ciechanowiec to ok. 640 000 zł na budowę hali i 65 000 na roboty towarzyszące.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mogilna, Ralkowa, Polna i Uszyńska – opracowano dokumentację.
 • Zakup używanego średniego samochodu strażackiego dla OSP w Tworkowicach.
 • Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Koce-Piskuły na odcinku 350 metrów długości. 
 • Wykonanie przyłącza wodociągowego do wsi Kosiorki-Kolonia.
 • Wprowadzenie elementów jednolitego Miejskiego Systemu Informacji. Zamontowano 119 tablic z nazwami ulic oraz 29 tablic kierunkowych do najważniejszych instytucji i atrakcji turystycznych.
 • Przebudowa kolektora sanitarnego i deszczowego w ulicy Wspólnej w Ciechanowcu.
 • Przebudowa ulicy 11 Listopada. Całkowita wartość projektu wyniesie 752 260,48 złotych. Kwota ta obejmuje roboty budowlane, studium wykonalności i nadzór budowlany. Na przebudowę ul. 11 Listopada Gmina Ciechanowiec pozyskała dofinansowanie w kwocie 411 667,59 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007-2013, Oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej, Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa.
 • Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej na terenie wsi Radziszewo-Sobiechowo o długości 756 m - inwestycja w trakcie realizacji.
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skórzec. Na przebudowę tej drogi Gmina Ciechanowiec pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007-2013, Oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej, Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.2  - inwestycja w trakcie realizacji. 

   
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl