Inwestycje w 2008 roku Drukuj

 

Opracowanie dokumentacji

 • „Przebudowa ulicy Kościuszki od ulicy 11 Listopada do ul. Mickiewicza – opracowanie dokumentacji”.
  Została wykonana mapa do celów projektowych i dokumentacja techniczna branży drogowej na przebudowę ul. Kościuszki, Świętojańskiej, ciągu pieszego pomiędzy ul. Kościuszki i placem 3 Maja w Ciechanowcu.

 • „Przebudowa drogi gminnej Radziszewo-Sieńczuch – Czaje-Wólka – opracowanie dokumentacji”.
  Opracowana została mapa do celów projektowych i koncepcja przebiegu drogi wraz z wydzieleniem niezbędnego pasa drogowego do jej realizacji.

 • „Przebudowa drogi we wsi Radziszewo-Sobiechowo – opracowanie dokumentacji”.
  Opracowana została mapa do celów projektowych i dokumentacja techniczna przebudowy drogi.

 • „Przebudowa drogi gminnej we wsi Tworkowice – opracowanie dokumentacji”.
  Opracowana została mapa do celów projektowych i dokumentacja techniczna na przebudowę drogi.

 • „Przebudowa ulicy Jana Pawła II – opracowanie dokumentacji”.
  Opracowana została mapa do celów projektowych i trwa opracowywanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy wraz z placem położonym w sąsiedztwie ulicy z przeznaczeniem na parking.

 • „Przebudowa odcinka drogi gminnej we wsi Koce-Piskuły”.
  Została opracowana mapa do celów projektowych i dokumentacja techniczna dotycząca jej przebudowy.

 • „Przebudowa ulicy Szkolnej z włączeniem do ulicy Kościelnej w Ciechanowcu wraz z budową kolektora tłocznego i przepompowni ścieków”.
  Została poprawiona koncepcja przebiegu ulicy, opracowywano wstępny podział nieruchomości wraz z operatem.

 • „Przebudowa drogi gminnej od wsi Winna-Poświętna do wsi Koce-Basie – opracowanie dokumentacji”.
  Opracowana została mapa do celów projektowych i dokumentacja techniczna na przebudowę drogi.

 • „Przebudowa drogi gminnej we wsi Czaje-Bagno – opracowanie dokumentacji”
  Opracowana została mapa do celów projektowych oraz dokumentacja techniczna przebudowy drogi.

 • „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przebudową nawierzchni ulicy Wierzbowej i Spółdzielczej w Ciechanowcu – opracowanie dokumentacji”.
  Została opracowana mapa do celów projektowych i koncepcja przebiegu ulic i sieci uzbrojenia podziemnego wraz z wydzieleniem pasa drogowego niezbędnego do realizacji przebudowy ulic.

 • „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku byłej Synagogi i budynku kina – opracowanie dokumentacji”.
  W 2008 roku uzyskano wytyczne projektowe Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do marca 2009 roku potrwa opracowanie dokumentacji technicznej.

 • Wydane zostały warunki techniczne przyłączy wodociągowych i opracowano dokumentację techniczną. W drugiej połowie grudnia 2008 r. rozpoczęły się prace związane z wykonaniem przyłącza wodociągowego do wsi Kosiorki-Kolonia.
 • „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mogilna, Ralkowa, Polna i Uszyńska – opracowanie dokumentacji”.
  Z konieczności doprojektowania dodatkowego odcinka wykonanie zadania zostanie zakończone w marcu 2009 rok.

 • „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowodwory – opracowanie dokumentacji”.
  W 2008 roku zyskano warunki przyłączenia projektowanej sieci oświetlenia ulicznego do istniejącej sieci energetycznej położonej w ograniczeniu wsi Nowodwory i opracowano dokumentację techniczną.

 • „Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo-Króle”.
  Uchwalono Plan Odnowy Miejscowości Radziszewo-Króle, opracowana została mapa do celów projektowych i prowadzone są działania mające na celu uregulowanie stanu prawnego terenu, na którym zlokalizowana jest świetlica.


  Inwestycje

 • Przebudowano dwa odcinki gruntowych dróg gminnych we wsi Kozarze, na których wykonano tymczasowe nawierzchnie z płyt drogowych typu MON. Przeprowadzone zostało żwirowanie drogi dojazdowej do wsi Dąbczyn od strony drogi powiatowej Ciechanowiec – Tworkowice oraz żwirowanie innych fragmentów dróg w naszej gminie wymagających naprawienia ich powierzchni. Koszty tej pracy wyniosły ok. 300 tys. zł.

 • Przebudowa drogi gminnej (żwirówka) na odcinku Dąbczyn – granica gminy — koszt inwestycji: 254.387,67 zł.
  W ramach zadania wykonano modernizację odcinka drogi gminnej Nr 108889B Dąbczyn – Pełch na odcinku o łącznej długości 1466mb. Przebudowa obejmowała utwardzenie drogi poprzez wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwy odsączającej i poboczy z kruszywa naturalnego. Przebudowana droga służy jako droga dojazdowa do położonych wzdłuż drogi gruntów rolniczych.

 • Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kozarze –  koszt inwestycji: 99.991,50 zł
  Zakupiono używany samochód ratowniczo-gaśniczy z na pędem 4 × 2, marka VOLVO FL614. Na zakup pozyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w formie: dotacji – 25.000 zł i pożyczki – 35.000 zł.

 • Budowa boiska sportowego ORLIK przy Gimnazjum w Ciechanowcu –  koszt inwestycji: 1.107.933,64 zł
  W ramach zadania wykonano kompleks boisk złożony z boiska do piłki nożnej o wym. 26 m × 56 m o nawierzchni z trawy syntetycznej i boiska do koszykówki i siatkówki o wym. 15,10m × 28,10 m o nawierzchni poliuretanowej. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie: 333.000 zł ze środków Województwa Podlaskiego, 333.000 zł ze środków Wojewody Podlaskiego oraz 333.000 zł ze środków Ministra Sportu i Turystyki.


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl