Inwestycje w 2005 roku Drukuj

 

  • "Przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ciechanowcu", w wyniku której wybudowano 1,89 km sieci wodociągowej, 3,38 km kanalizacji sanitarnej i 2,33 km kanalizacji deszczowej. W wyniku tego zadania umożliwiono podłączenie do sieci wodociągowej nowym 42 odbiorcom i wykonano 188 przyłączy do sieci kanalizacyjnej. Inwestycja obejmowała budowę sieci w ulicach: Mickiewicza, pl. 3 Maja, Kozarska, Akacjowa, Brzozowa, Lipowa, Klonowa, Sosnowa i Świerkowa w Ciechanowcu. Inwestycję sfinansowano w 75% z funduszy strukturalnych (2.051.416 zł) i w 25% ze środków własnych (765.435 zł).
  • "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ciechanowcu". Zadanie zostało realizowane w 2004 r., natomiast finansowe rozliczenie inwestycji nastąpiło w 2005 r. Wartość zadania to kwota 935.541 zł, z tego środki własne gminy to 233.885 zł.
  • "Ostatni etap budowy sieci wodociągowej na obszarach wiejskich Gminy Ciechanowiec", w wyniku, którego wybudowano prawie 32 km sieci wodociągowej i rozdzielczej oraz prawie 7 km przyłączy. W wyniku tego zadania doprowadzono wodę do nowych 206 gospodarstw domowych w miejscowościach: Ciechanowczyk, Dąbczyn, Tworkowice, Wojtkowice Stare, Wojtkowice-Dady, Wojtkowice-Glinna, Nowodwory, Bujenka. Inwestycja o wartości 1.640.627 zł była współfinansowana z EFRR w ramach ZPORR. Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 75% wartości zadania. Gmina Ciechanowiec została prawie w pełni zwodociągowana.

  • Modernizacja dróg powiatowych - gmina współfinansowała budowę nowej nawierzchni na drogach powiatowych Czaje - Pobikry, ul. Pałacowa w Ciechanowcu oraz chodnik w miejscowości Kozarze.
  • Wyposażono Ochotniczą Straż Pożarną w Pobikrach w samochód ratowniczo-gaśniczy. Na karosację i wyposażenie wydatkowano 120.000 zł, w tym 90 tys. zł dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Związek OSP RP w Białymstoku.
  • Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Łempicach. Zadanie było dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl