Program
XIII Sesja Rady Miejskiej Drukuj
02.01.2008.

Przyjęciem porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji 31 grudnia rozpoczęła się XIII sesja Rady Miejskiej. Radni wysłuchali sprawozdania Burmistrza z pracy pomiędzy sesjami oraz głosowali nad Uchwałami ujętymi w porządku obrad.
    
Od ostatniej sesji zakończył się remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Radziszewie Sieńczuch – budynek został odebrany oraz zapłacono za wykonane roboty. Zakończyły się szkolenia informatyczne w Urzędzie Miejskim, które miały na celu przygotowanie urzędników do wprowadzenia w Urzędzie, z dniem 1 stycznia 2008 roku, elektronicznego obiegu dokumentów. Do Urzędu Miejskiego wpłynęła propozycja przystąpienia gminy Ciechanowiec do partnerstwa o nazwie „Opowieści z Narwi” promującego rozwój turystyki w województwie podlaskim.
    
Radni podjęli wszystkie zaplanowane na tę sesję uchwały, w tym: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008; Uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008; Uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.; Uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego oraz limitu wydatków na jego realizację. Radni rozpatrywali również inne sprawy przyjęte w porządku obrad.

               
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl