Walne zebranie OSP Pobikry Drukuj
31.01.2008.

Odbyło się walne zebranie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pobikrach, która w listopadzie 2007 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratunkowo – Gaśniczego. OSP Pobikry istnieje od 1926 roku, w tej chwili zrzesza 16 strażaków i od kilku lat wykazuje tendencję wzrostową wyjazdów do zdarzeń: w 2005 roku był tylko 1 wyjazd, w 2006 3 wyjazdy, a w 2007 już 6 wyjazdów.
   
Przynależność do KSRG i potrzeby z tym związane były głównym tematem obrad w czasie zebrania. W tej chwili OSP Pobikry dysponuje tylko jednym kierowcą, mającym uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi i w najbliższym czasie inni druhowie będą starali się o nabycie takich uprawnień. W ubiegłym roku kilku pobikrowskich strażaków uczestniczyło w szkoleniach bhp i kursach pierwszej pomocy medycznej, w tym roku będą uczestniczyć w szkoleniach podstawowych strażaków ratowników, wymaganych w związku z nowym systemem szkoleń obowiązującym od 2006 roku.
   
Za najważniejszą potrzebę jednostki uznano usprawnienie alarmowania poprzez wprowadzenie w najbliższym czasie systemu selektywnego alarmowania, a w okresie późniejszym uzupełnienie go o system alarmowania druhów poprzez SMS-y.
   
W miarę pozyskiwania funduszy wyposażenie jednostki będzie uzupełniane o sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych (np.: nożyce hydrauliczne), a także wyposażenie osobiste strażaków (np.: mundury bojowe czy wyjściowe).
   

Walne zebranie OSP Pobikry
 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl