Walne zebranie Gminnej Spółki Wodnej "Nurczanka" Drukuj
15.02.2008.

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej “Nurczanka” złożył 12 lutego 2008 roku na walnym zebraniu sprawozdanie z działalności w roku 2007. Walne zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium za rok 2007 i zatwierdziło plany na rok 2008.
   
Gminna Spółka Wodna “Nurczanka” obejmuje swoją działalnością obszar ponad 1413 ha. Jej budżet na rok 2007 przewidywał dochody w wysokości 52 tys. zł, ale dzięki intensywnym staraniom Zarządu Spółki uzyskano ponad 60 tys. zł dochodów. Zebrano 19 tys. zł czyli 97% należnych składek udziałowych, oraz uzyskano dotację w wysokości 25 tys. zł od Samorządu Gminy Ciechanowiec i 11 tys. zł od Samorządu Województwa Podlaskiego. Dzięki temu w ubiegłym roku wykonano najwięcej prac konserwacyjnych od chwili wznowienia przez spółkę działalności – obkoszono 75 970 mb rowów, odmulono 13 007 mb rowów i 4 studzienki drenarskie, usunięto 13 awarii na drenowaniu.
   
Rejonowe Kierownictwo Robót Konserwacyjnych z Wysokiego Mazowieckiego, które wykonuje prace konserwatorskie na zlecenie „Nurczanki”, stwierdziło, że aby urządzenia melioracyjne funkcjonowały prawidłowo, należy corocznie wykonywać konserwację gruntowną przynajmniej na 1/3 ich długości. Ponieważ potrzebne są na to większe środki, walne zebranie uchwaliło zwiększenie składki udziałowej do 16 zł/ha zmeliorowanego i zdrenowanego. Oprócz bieżących prac konserwacyjnych, czyli usuwania awarii drenowania i koszenia rowów melioracyjnych, zaplanowano rozpoczęcie odmulania rowów melioracyjnych na obiekcie „Bujenka”, poczynając od granicy gminy z Kocami Borowymi.
   
Obecny na walnym zebraniu Burmistrz Ciechanowca zadeklarował chęć zasilenia konta Gminnej Spółki Wodnej “Nurczanka” kwotą 25 tys. zł także w tym roku.

Walne zebranie Gminnej Spółki Wodnej “Nurczanka”

Walne zebranie Gminnej Spółki Wodnej “Nurczanka”
 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl