Sołectwo Winna-Poświętna Drukuj


Obszarem działania sołectwa są wsie: Winna-Poświętna, Winna-Wilki, Winna Stara leżące nad lewobrzeżnym dopływem Nurca – Kukawką.

Wieś Winna-Poświętna obejmuje powierzchnię 154,11 ha. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ciechanowiec miejscowość Winna-Poświętna została zaliczona do Jednostki Rolniczej, obejmującej środkową i południowo-wschodnią część obszaru gminy i zawartej pomiędzy drogami relacji Ciechanowiec – Wojtkowice-Glinna i Ciechanowiec - Białystok oraz granicami administracyjnymi gminy.

W jednostce tej dominuje gospodarka rolna i leśna. Obszar charakteryzuje się wyższą jakością przestrzeni produkcyjnej (przewaga gleb III i IV klasy bonitacyjnej. W południowo - wschodniej części jednostki występuje znaczny udział terenów leśnych. Na całym obszarze prowadzona jest produkcja roślinna oraz hodowla bydła.

Dostępność komunikacyjną wsi zapewnia droga powiatowa Antonin – Trzaski – Radziszewo-Króle – Pobikry.

Sołtys – Alina Koc-Skłodowska

Rada Sołecka – Jan Hetman
                              Kazimierz Radziszewski

Radny
– Zygmunt Józef Kosk

Dzielnicowy – aspirant Grzegorz Kruszewski

Mieszkańcy (stan na 31.12.2017 r.) – 84
          Winna-Poświętna – 53
          Winna Stara – 15
          Winna-Wilki – 16

Zabytki

         1. Winna-Poświętna
         2. Zespół kościoła parafialnego pw. św. Doroty :
                a. kościół, drewniany, 1690 - 1717 - nr rej. 34 
                b. dzwonnica, drewniana, XVIII - nr rej. 477
                c. ogrodzenie z bramą, murowane, 4 ćw. XIX
                d. cmentarz przykościelny - nr rej. 326
         3. Cmentarz rzymskokatolicki I - nr rej. 321
         4. Cmentarz rzymskokatolicki II - nr rej. 327
         5. Młyn motorowy, murowany, lata 20-30 XX
  
 Zachowane są zasadnicze elementy rozplanowania historycznego układu wsi.

Warto wiedzieć

Stowarzyszenie "Winnica"
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu
Wiejski Ośrodek Animacji Kultury
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy

Sklep spożywczo - przemysłowy - R. Radziszewska

Historia

Winna, wieś nad rzeką Kukawką, powiat bielski guberni grodzieńskiej, w 3 okręgu polskim, gm. Skurze, o 42 wiorsty od Bielska, 6 domów, 37 mieszkańców, 167 dziesięcin ziemi włościańskiej (10 łąk i pastwisk, 5 lasu, 24 nieużytków), 32⅛ dziesięciny kościelnej; młyn wodny. Posiada kościół katololicki pod wezwaniem św. Doroty, z drzewa wzniesiony w 1696 roku przez księdza proboszcza Mamińskiego. Parafia katolicka, dekanatu bielskiego, 3035 wiernych.

Winna Stara, dobra, tamże, własność Wyganowskich, 181 dziesięcin (25 łąk i pastwisk., 54 lasu, 2 nieużytków).

Winna Wilki
, wieś, tamże, o 43 wiorst od Bielska (J. Krz.)
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XIII z roku 1893, s. 551)

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl