Matury 2008 w Ciechanowcu Drukuj
07.05.2008.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu trwają matury 2008. Do tegorocznych matur przystąpiły 142 osoby, w tym 118 z Liceum Ogólnokształcącego, 20 z Technikum Ochrony Środowiska i 4 z Uzupełniającego Liceum dla Dorosłych. Egzaminy pisemne zakończą się 20 maja a ustne będą trwały do 26 maja. Wyniki maturzyści poznają 30 czerwca.
   
Ciechanowieccy maturzyści obowiązkowo zdają egzamin z języka polskiego – w części ustnej i pisemnej, języka obcego nowożytnego – w części ustnej i pisemnej oraz z przedmiotu wybranego przez zdającego (zdawanego tylko w części pisemnej) spośród następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
   
Uczniowie przystępujący do matury mogą wybrać do trzech przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, natomiast przedmioty obowiązkowe mogą być zdawane na obydwu poziomach, wyjątek stanowi część ustna z języka polskiego (tylko podstawowy zakres).
   
Maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz pisemnej i nie uzyskają 30% punktów tylko z jednego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy, mogą przystąpić do egzaminu "poprawkowego" z tego przedmiotu na tym samym poziomie, który odbędzie się w dniach od 25 do 29 sierpnia. Egzaminy pisemne i praktyczne potwierdzające kwalifikacje zawodowe uczniów Technikum Ochrony Środowiska odbędą się w dniu 16 czerwca 2008 roku.

        
Matury 2008 w Ciechanowcu

Matury 2008 w Ciechanowcu

Matury 2008 w Ciechanowcu

Matury 2008 w Ciechanowcu

Matury 2008 w Ciechanowcu

Matury 2008 w Ciechanowcu
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl