buy medication online
 
Informacja na temat sytuacji Szpitala w Ciechanowcu Drukuj
09.05.2008.


Wysoka Rado,
Zespół w składzie:
Wiktor Wojtkowski - v-ce burmistrz Ciechanowca (nieobecny),
Piotr Zaręba - były burmistrz Ciechanowca,
Adam Poniatowski - przewodniczący Społecznego Komitetu Obrony Szpitala,
dr Zdzisław Błaszkiewicz - były ordynator szpitala,
Stanisław Polak- v-ce przewodniczący Rady Miasta,
Marek Janiak- radny,
przedstawia działania i wnioski dotyczące sytuacji szpitala w Ciechanowcu.
   
Budowa i początki działalności Szpitala są zasługą zaangażowania szlachetnych ludzi i sięgają 1785 roku.
   
Prowadziły go Siostry Miłosierdzia z pożytkiem dla miejscowej społeczności do czasu, gdy decyzją ukazu carskiego w roku 1842 został skasowany.
   
Kolejne wojny przyczyniły się do dalszych zniszczeń. Po wojnie w latach 1954-60 pomimo wielu trudności i biedy społeczeństwo z wielką determinacją uruchomiło potrzebny szpital, który w niedługim czasie stał się słynny. Pracowali w nim wspaniali lekarze. Na oddziałach ginekologiczno położniczym i chirurgicznym miały miejsce ważne zabiegi, na które przybywali pacjenci z odległych zakątków Polski. Znajdował tu także pracę liczny personel.
   
Wysoki poziom szpitala podnosił rangę naszego miasta i spełniał ważną rolę w życiu całej społeczności.
   
Historia lubi się powtarzać. Istnienie szpitala znów zostało zagrożone. Tak więc w pierwszych dniach marca ubiegłego roku, jako reakcja społeczna na zamknięcie działalności oddziału wewnętrznego grupa mieszkańców zawiązała Społeczny Komitet Obrony Szpitala.
   
Komitet wystosował apel i zebrał ok. 2700 podpisów protestacyjnych.
   
Próby ograniczania działalności szpitala miały już miejsce wcześniej, przy zmianach administracyjnych w latach 70 i później w początkach lat 90. Wtedy to postawa Rady Miejskiej i burmistrza - Piotra Zaręby oraz aktywność lekarzy i społeczeństwa powstrzymała groźbę likwidacji placówki. Przeprowadzono remont w którym partycypowały również gminy ościenne m.in. Boguty, Nur, Perlejewo, Rudka, Klukowo.
   
Było to ostatnie pozytywne działanie władz samorządowych. Odtąd zaczęły się już tylko działania negatywne.
   
Postanowiono zlikwidować oddział ginekologiczno - położniczy. Pani Dorota Łapiak, wtedy v-ce Starościna nie broniła szpitala wręcz była za likwidacją tego oddziału.
   
Jedynie ówczesny radny powiatowy Tadeusz Mirkowicz bezskutecznie walczył o wstrzymanie degradacji szpitala, nie znalazł jednak sprzymierzeńców ani w Radzie Powiatu Wysokomazowieckiego, ani w Radzie Miejskiej Ciechanowca.
   
Powołany na wniosek Rady Zespół zrobił rozeznanie co do możliwości zachowania działalności szpitala.
   
Zorganizował szereg spotkań w tej sprawie.
   
Spotkanie w Siemiatyczach z dyrektorem ZOZ-u i v-ce Starostą siemiatyckim, które wykazało możliwości pewnej współpracy w zakresie usług medycznych między szpitalami.
   
Następnie odbyło się spotkanie w Warszawie z prowincjałem zakonu Bonifratrów, gdzie uzyskaliśmy szereg wskazówek utrzymania i rozwinięcia zakresu działalności naszego szpitala. Zapoznaliśmy się także z przykładami funkcjonowania szpitali prowadzonych przez ten Zakon.
   
Spotkanie z dyrektorami Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku, które wskazało że Dyrekcja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem nie próbowała i nie podpisała kontraktu na prowadzenie oddziału wewnętrznego w Ciechanowcu. Potwierdzono nam także, że nie ma formalnych przeszkód co do współpracy między szpitalami w Ciechanowcu i Siemiatyczach.
   
Następnie wzięliśmy udział w sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego oraz w spotkaniu w Ciechanowcu z Dyrektorem Szpitala Ogólnego oraz Starostą Wysokomazowieckim. Zapoznaliśmy się z planem rozwoju Szpitala Ogólnego z którgo wynika że proponowana rozbudowa szpitala w Wys- Maz spowoduje całkowitą likwidację placówki w Ciechanowcu.
   
Analiza przebiegu wydarzeń wskazuje że zamknięcie oddziału wewnętrznego zostało przeprowadzone bez wymaganej procedury, tj. bez uzyskania opinii Społecznej Rady Szpitala, bez zmiany statutu oraz bez zgody Rady Powiatu Wysokomazowieckiego.
   
Mieszkańcy Ciechanowca nie mają już żadnych perspektyw dla pomocy medycznej, z czym nigdy się nie pogodzimy. Tracimy nie tylko budynek ale również cenne miejsca pracy.
   
W związku z tym uważamy za niezbędne przejęcie całej nieruchomości przy pl. Ks. Kluka 4 przez Samorząd Miasta.
   
Wskazujemy także na pilną potrzebę uzupełnienia składu Społecznej Rady Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem o osobę dr Zdzisława Błaszkiewicza w miejsce pana Wiktora Wojtkowskiego, a także uzupełnienie składu Zespołu o osobę dr Ryszarda Kemplińskiego.
   
Ponadto wnioskujemy o odwołanie ze Społecznej Rady Szpitala Pana Antoniego Malinowskiego, który będąc jej członkiem nie tylko nic nie zrobił w kwestii funkcjonowania Szpitala w Ciechanowcu, ale akceptował posunięcia, zmierzające do jego likwidacji.
   
Zespół wnioskuje aby do Rady Społecznej Szpitala w Wysokiem Mazowieckiem powołać Pana Adama Poniatowskiego Przewodniczącego Społecznego Komitetu Obrony Szpitala.
   
Na koniec prosimy Pana Burmistrza o informowanie Komitetu o podejmowanych rozmowach i działaniach w sprawie Szpitala, gdyż dotychczasowa Pana postawa wskazuje na bierność i brak wiary w pozytywne rozwiązanie jednego z najważniejszych problemów, dotyczących całego naszego społeczeństwa.


                                                                      Piotr Zaręba /-/
Adam Poniatowski /-/
Zdzisław Błaszkiewicz /-/
Stanisław Polak /-/
Marek Janiak /-/
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card