Wojewoda unieważnił zapisy w uchwałach Rady Miejskiej Drukuj
13.06.2008.

Wojewoda Podlaski unieważnił zapisy w uchwałach nr 103/XVII/08 i 111/ XVII/08 Rady Miejskiej w Ciechanowcu, uznając, że zostały one podjęte “z istotnym naruszeniem prawa”. Prawo do takiego działania daje Wojewodzie Ustawa o samorządzie terytorialnym, która przewiduje, że nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, przez Prezesa Rady Ministrów i wojewodę, oraz regionalną izbę obrachunkową (w zakresie spraw finansowych).
   
Obie uchwały były podjęte w czasie XVII sesji Rady Miejskiej (uchwała nr 103 w czasie pierwszej, a uchwała nr 111 w czasie drugiej części posiedzenia), i dotyczyły wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego.
   
W ramach sprawowanego nadzoru Wojewoda Podlaski stwierdził nieważność § 1 ust.2 uchwały nr 103/XVII/08 i § 1 ust. 2 uchwały nr 111/XVII/08, które miały identyczne brzmienie: “Upoważnia się przewodniczącego Rady Miejskiej w Ciechanowcu do wskazania pełnomocnika procesowego”. Unieważniony został także § 1 ust. 3 uchwały nr 103/XVII/08 - “Zobowiązuje się Burmistrza Ciechanowca do podpisania skargi, o której mowa w § 1 uchwały, w dniu 16 maja 2008 r. bezpośrednio po podjęciu uchwały przez Radę Miejską.“
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl