Wojewoda unieważnił zapisy w uchwałach Rady Miejskiej Drukuj
13.06.2008.

Wojewoda Podlaski unieważnił zapisy w uchwałach nr 103/XVII/08 i 111/ XVII/08 Rady Miejskiej w Ciechanowcu, uznając, że zostały one podjęte “z istotnym naruszeniem prawa”. Prawo do takiego działania daje Wojewodzie Ustawa o samorządzie terytorialnym, która przewiduje, że nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, przez Prezesa Rady Ministrów i wojewodę, oraz regionalną izbę obrachunkową (w zakresie spraw finansowych).
   
Obie uchwały były podjęte w czasie XVII sesji Rady Miejskiej (uchwała nr 103 w czasie pierwszej, a uchwała nr 111 w czasie drugiej części posiedzenia), i dotyczyły wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego.
   
W ramach sprawowanego nadzoru Wojewoda Podlaski stwierdził nieważność § 1 ust.2 uchwały nr 103/XVII/08 i § 1 ust. 2 uchwały nr 111/XVII/08, które miały identyczne brzmienie: “Upoważnia się przewodniczącego Rady Miejskiej w Ciechanowcu do wskazania pełnomocnika procesowego”. Unieważniony został także § 1 ust. 3 uchwały nr 103/XVII/08 - “Zobowiązuje się Burmistrza Ciechanowca do podpisania skargi, o której mowa w § 1 uchwały, w dniu 16 maja 2008 r. bezpośrednio po podjęciu uchwały przez Radę Miejską.“
 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl