buy medication online
 
Naturalne przydomowe oczyszczalnie ścieków Drukuj
25.06.2008.

W Urzędzie Miejskim spotkały się osoby zainteresowane budową naturalnej przydomowej oczyszczalni ścieków, która pozwala na rozwiązanie problemu unieszkodliwiania ścieków w tani i prosty sposób oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   
Na spotkaniu obecny był przedstawiciel Instytutu Ekologii Stosowanej - właściciel patentu na naturalną przydomową oczyszczalnię ścieków – który omówił zebranym prostotę, koszty i warunki budowy obiektu oraz korzyści jakie ze sobą niesie.
   
Specjalnie dla osób zainteresowanych budową naturalnej przydomowej oczyszczalni ścieków Urząd Miejski zakupił prawa do dokumentacji technicznej, w której w sposób czytelny opisano poszczególne etapy budowy oczyszczalni. Przejrzystość dokumentacji pozwala indywidualnym inwestorom na wybudowanie oczyszczalni własnymi siłami, a bezpłatne pozyskanie projektu od Urzędu Miejskiego pozwala na obniżenie kosztów budowy.
   
Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni zapraszamy do Referatu Inwestycji pok. 13 tel. (086) 277-11-45 w. 24. Informacji udzielają również sołtysi z gminy Ciechanowiec. W każdej fazie budowy oczyszczalni, zarówno telefonicznie jak i osobiście, służyć radą będą pracownicy Instytutu Ekologii Stosowanej.

Zalety proponowanej naturalnej oczyszczalni ścieków:
Łatwość budowy oczyszczalni, co pozwala na jej samodzielne wykonanie
Brak konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę
Powiększenie walorów estetycznych działki, na której znajduje się oczyszczalnia
Możliwość wykorzystania oczyszczonej wody ze stawu do podlewania np. trawników
Mała powierzchnia
Niskie koszty inwestycyjne
Znikome koszty eksploatacyjne
Łatwość eksploatacji
Pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze
Możliwość uzyskania dofinansowania ze środków UE
   
Zasadniczy proces oczyszczania odbywa się w filtrze roślinnym oraz w gruntowej warstwie filtracyjnej stawu denitryfikacyjnego. Zaś za sam proces oczyszczania ścieków odpowiedzialne są przede wszystkim bakterie, które rozwijają się w gruncie.
   
Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne sprawiają, iż stopień redukcji zanieczyszczeń w tego typu oczyszczalniach jest znacznie większy, niż wymagają tego przepisy, co jest istotne ze względu na ochronę lokalnych wód gruntowych.


Naturalne przydomowe oczyszczalnie ścieków

Naturalne przydomowe oczyszczalnie ścieków

Naturalne przydomowe oczyszczalnie ścieków

Naturalne przydomowe oczyszczalnie ścieków
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card