Program
Ukazała się "Historia Ciechanowca" Drukuj
04.07.2008.

Ukazała się „Historia Ciechanowca do1947 roku” autorstwa historyka Norberta Dariusza Tomaszewskiego. Książkę, we współpracy z Referatem Promocji Urzędu Miejskiego, wydał Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu. Wydanie było w części sponsorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu. Konsultantem naukowym monografii był prof. dr hab. Adam Dobroński.
   
Obszerna, 450 stronicowa książka, jest pierwszym tak kompletnym opracowaniem dziejów Ciechanowca. Dotychczas jedynym źródłem do poznania historii miasta była popularno-naukowa książka “Ciechanowiec” Stefana Kwiatkowskiego, nieznany szerszemu gronu czytelników, maszynopis Stanisława Rutkowskiego “Historia Ciechanowca do 1944 roku” i rozproszone po wielu wydawnictwach artykuły opowiadające o fragmentach historii miasta.
   
Autor napisał monografię Ciechanowca w oparciu o bogate badania źródłowe, jakie prowadził przez 25 lat pracy i mieszkania w naszym mieście. Wiedzę jaką zgromadził przez ten czas przekazał nam w ośmiu rozdziałach:

I - Położenie miasta i gminy Ciechanowiec,
II - Na pograniczu mazowiecko-rusko-litewskim. Najdawniejsze dzieje Ciechanowca (do końca XIV wieku),
III - Pomiędzy Mazowszem a Wielkim Księstwem Litewskim (od XIV wieku do 1572 roku),
IV - Czasy Rzeczypospolitej Szlacheckiej (1569–1795),
V- Lata niewoli narodowej (1795–1918),
VI - W II Rzeczypospolitej (1918/1919–1939),
VII - Wojny i okupacja (1939–1944),
VIII- Pierwsze lata powojenne (1944–1947).
   
Monografia została uzupełniona o aneksy, w których umieszczono kilka archiwalnych dokumentów związanych z Ciechanowcem, wspomnień mieszkańców Ciechanowca, spis właścicieli miasta i ciechanowieckich proboszczów. Wykaz pozycji archiwalnych i bibliotecznych zawarty jest na ponad 25 stronach, a poruszanie się po treści książki ułatwiają szczegółowe indeksy – osób i miejscowości.
   
Wszyscy, którzy odczuwają chęć poznania historii Ciechanowca mogą nabyć książkę w uruchomionym właśnie przez COKiS Punkcie Informacji Turystycznej, który mieści się w budynku Urzędu Miejskiego, wejście jak do Miejskiej Biblioteki Publicznej od strony placu 3 Maja.
Cena jednego egzemplarza 38 złotych.

Ukazała się “Historia Ciechanowca”
 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl