buy medication online
 
Ukazała się "Historia Ciechanowca" Drukuj
04.07.2008.

Ukazała się „Historia Ciechanowca do1947 roku” autorstwa historyka Norberta Dariusza Tomaszewskiego. Książkę, we współpracy z Referatem Promocji Urzędu Miejskiego, wydał Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu. Wydanie było w części sponsorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu. Konsultantem naukowym monografii był prof. dr hab. Adam Dobroński.
   
Obszerna, 450 stronicowa książka, jest pierwszym tak kompletnym opracowaniem dziejów Ciechanowca. Dotychczas jedynym źródłem do poznania historii miasta była popularno-naukowa książka “Ciechanowiec” Stefana Kwiatkowskiego, nieznany szerszemu gronu czytelników, maszynopis Stanisława Rutkowskiego “Historia Ciechanowca do 1944 roku” i rozproszone po wielu wydawnictwach artykuły opowiadające o fragmentach historii miasta.
   
Autor napisał monografię Ciechanowca w oparciu o bogate badania źródłowe, jakie prowadził przez 25 lat pracy i mieszkania w naszym mieście. Wiedzę jaką zgromadził przez ten czas przekazał nam w ośmiu rozdziałach:

I - Położenie miasta i gminy Ciechanowiec,
II - Na pograniczu mazowiecko-rusko-litewskim. Najdawniejsze dzieje Ciechanowca (do końca XIV wieku),
III - Pomiędzy Mazowszem a Wielkim Księstwem Litewskim (od XIV wieku do 1572 roku),
IV - Czasy Rzeczypospolitej Szlacheckiej (1569–1795),
V- Lata niewoli narodowej (1795–1918),
VI - W II Rzeczypospolitej (1918/1919–1939),
VII - Wojny i okupacja (1939–1944),
VIII- Pierwsze lata powojenne (1944–1947).
   
Monografia została uzupełniona o aneksy, w których umieszczono kilka archiwalnych dokumentów związanych z Ciechanowcem, wspomnień mieszkańców Ciechanowca, spis właścicieli miasta i ciechanowieckich proboszczów. Wykaz pozycji archiwalnych i bibliotecznych zawarty jest na ponad 25 stronach, a poruszanie się po treści książki ułatwiają szczegółowe indeksy – osób i miejscowości.
   
Wszyscy, którzy odczuwają chęć poznania historii Ciechanowca mogą nabyć książkę w uruchomionym właśnie przez COKiS Punkcie Informacji Turystycznej, który mieści się w budynku Urzędu Miejskiego, wejście jak do Miejskiej Biblioteki Publicznej od strony placu 3 Maja.
Cena jednego egzemplarza 38 złotych.

Ukazała się “Historia Ciechanowca”
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card