"Szkoła Globalna" Drukuj
29.09.2008.
Logo "Szkoła Globalna"
Zgodnie z definicją Centrum Północ-Południe Rady Europy „edukacja globalna otwiera oczy ludzi na rzeczywistość światową i budzi ich do działań na rzecz sprawiedliwości i praw człowieka dla wszystkich. Edukacja ta obejmuje edukację rozwojową, edukację na rzecz praw człowieka, edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz edukację na rzecz pokoju i zapobieganie konfliktom. Jest globalnym wymiarem edukacji obywatelskiej”. Dlatego też, tak ważne jest wrześniowe przystąpienie do Programu "Szkoła Globalna" młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu. W programie uczestniczą również uczniowie z Anglii, Austrii, Czech, Malty, Słowacji i Tajlandii.
   
Program ma na celu stworzenie aktywnej sieci szkół globalnych zaangażowanych w redukcję ubóstwa, współpracujących ze szkołami w krajach Południa. Ciechanowieccy uczniowie mają szanse poznać współzależności między krajami globalnego Południa i Północy, zapoznać się z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtować postawy sprzyjające ich rozwiązywaniu, respektujące różnorodność kulturową oraz dowiedzieć się jak ich codzienne działania i wybory wpływają na lokalną i globalna społeczność.
   
Specjalnie opracowane materiały dydaktyczne mają pomóc nauczycielom zrealizować Program i przeprowadzić w szkole edukację globalną składającą się z trzech kroków, które uczniowie muszą w pełni zrealizować:

- Pierwszy z nich to „Nauka”, podczas którego uczniowie poznają wagę spraw globalnych (kwestie zmian klimatu, sprawiedliwego handlu i praw człowieka) oraz oddziaływania poprzez własne akcje zarówno na najbliższe otoczenie, ale także na biedniejsze części świata.
- Kolejny krok to „Badanie”. W trakcie jego trwania uczniowie zgłębiają globalne współzależności oraz sprawdzają, w jakim stopniu ich szkoła przyczynia się do pomocy najbiedniejszym ludziom na świecie.
- Ostatni krokiem jest „Akcja”. Podjęcie się realizacji Akcji, w których zostaną wykorzystane Badania pobudzą do aktywności uczniów, a poprzez analizę rezultatów poznają jak ich działania wpływają na świat i ludzi w nim żyjących.
    
„Szkoła Globalna” to program, do którego może zgłosić się każda polska szkoła podstawowa, gimnazjalna i ponadgimnazjalna. Wystarczy wejść na stronę www.szkolaglobalna.pl i zapoznać się ze szczegółami włączenia się do programu.

 
 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl