buy medication online
 
Przywracamy pamięć Drukuj
05.11.2008.

Z inicjatywy Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego i władz samorządowych Ciechanowca obchodziliśmy 4 listopada 66 rocznicę likwidacji getta w Ciechanowcu. Była to okazja do przypomnienia, że przez wieki Żydzi stanowili dużą grupę mieszkańców Ciechanowca, choć dziś nie ma ich tu wcale.
   
W czasie II wojny światowej hitlerowcy wymordowali całą populację ciechanowieckich Żydów. Zaraz po zajęciu Ciechanowca, jesienią 1941 roku, stworzyli po obu stronach Nurca getto, w którym umieścili blisko 4 000 Żydów z Ciechanowca, Zarąb i Czyżewa. Przez cały czas istnienia getta prześladowali ich psychicznie i fizycznie – zabraniali modlitw, nakazali zniszczenie świętych ksiąg, zmusili do zniszczenia istniejących cmentarzy i użycia macew do budowy dróg i chodników. 2 listopada 1942 roku hitlerowcy przystąpili do likwidacji getta – ocalało tylko kilka osób, którym udało się uciec i przetrwać w ukryciu pozostałe lata okupacji.
   
W ubiegłym roku, po blisko dziesięciu latach rozmów została zawarta ugoda regulująca sporne sprawy pomiędzy Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie a Gminą i Miastem Ciechanowiec. Wypełniając swoje zobowiązania Gmina Ciechanowiec odtworzyła granice Cmentarza Żydowskiego, wykonała ogrodzenie oraz umieściła na budynku synagogi tablicę upamiętniającą żydowskich mieszkańców Ciechanowca.
   
W czasie uroczystości Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich odmówił modlitwę żałobną “El male rachamim” (“Boże pełen miłosierdzia”) i wraz z Burmistrzem Ciechanowca Mirosławem Reczko dokonał przecięcia wstęgi na Cmentarzu Żydowskim, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Ewa Junczyk-Ziomecka i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ciechanowcu Stanisław Polak odsłonili tablicę pamiątkową na budynku synagogi oraz zapalono znicze i złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym Żydów, którzy zginęli w Pobikrach.
   
Wizyta w Ciechanowcu tak znamienitych gości była też okazją do wręczenia Monice Marii Krawczyk, dyrektor Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, nadanego jej przez Prezydenta RP w uznaniu zasług na polu porozumienia polsko-żydowskiego, a szczególnie zaangażowania w inicjatywy związane z porządkowaniem i upamiętnianiem cmentarzy żydowskich.
   
W obchodach 66 rocznicy likwidacji getta w Ciechanowcu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych z Ciechanowca, gmin ościennych i Powiatu Wysokomazowieckiego, duchowieństwo, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, nauczyciele oraz duża grupa dzieci i młodzieży z ciechanowieckich szkół – między innymi gimnazjaliści, którzy uczestniczą w realizowanym przez FODŻ programie “Przywróćmy Pamięć” i pomagali przy porządkowaniu cmentarza.
   
Uczestnictwo w tej uroczystości pozwoliło obecnym zapoznać się z elementami nieobecnej już w Ciechanowcu kultury żydowskiej (np. zwyczaj zostawiania na grobie kamyka zamiast kwiatów) oraz wysłuchać prośby o zachowanie pamięci o wspólnej historii, o co apelował Michael Traison - amerykański adwokat, założyciel Fundacji “Fundusz dla Polski”. 

         Więcej zdjęć...

Przywracamy pamięć
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card