Program
Przywracamy pamięć Drukuj
05.11.2008.

Z inicjatywy Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego i władz samorządowych Ciechanowca obchodziliśmy 4 listopada 66 rocznicę likwidacji getta w Ciechanowcu. Była to okazja do przypomnienia, że przez wieki Żydzi stanowili dużą grupę mieszkańców Ciechanowca, choć dziś nie ma ich tu wcale.
   
W czasie II wojny światowej hitlerowcy wymordowali całą populację ciechanowieckich Żydów. Zaraz po zajęciu Ciechanowca, jesienią 1941 roku, stworzyli po obu stronach Nurca getto, w którym umieścili blisko 4 000 Żydów z Ciechanowca, Zarąb i Czyżewa. Przez cały czas istnienia getta prześladowali ich psychicznie i fizycznie – zabraniali modlitw, nakazali zniszczenie świętych ksiąg, zmusili do zniszczenia istniejących cmentarzy i użycia macew do budowy dróg i chodników. 2 listopada 1942 roku hitlerowcy przystąpili do likwidacji getta – ocalało tylko kilka osób, którym udało się uciec i przetrwać w ukryciu pozostałe lata okupacji.
   
W ubiegłym roku, po blisko dziesięciu latach rozmów została zawarta ugoda regulująca sporne sprawy pomiędzy Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie a Gminą i Miastem Ciechanowiec. Wypełniając swoje zobowiązania Gmina Ciechanowiec odtworzyła granice Cmentarza Żydowskiego, wykonała ogrodzenie oraz umieściła na budynku synagogi tablicę upamiętniającą żydowskich mieszkańców Ciechanowca.
   
W czasie uroczystości Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich odmówił modlitwę żałobną “El male rachamim” (“Boże pełen miłosierdzia”) i wraz z Burmistrzem Ciechanowca Mirosławem Reczko dokonał przecięcia wstęgi na Cmentarzu Żydowskim, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Ewa Junczyk-Ziomecka i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ciechanowcu Stanisław Polak odsłonili tablicę pamiątkową na budynku synagogi oraz zapalono znicze i złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym Żydów, którzy zginęli w Pobikrach.
   
Wizyta w Ciechanowcu tak znamienitych gości była też okazją do wręczenia Monice Marii Krawczyk, dyrektor Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, nadanego jej przez Prezydenta RP w uznaniu zasług na polu porozumienia polsko-żydowskiego, a szczególnie zaangażowania w inicjatywy związane z porządkowaniem i upamiętnianiem cmentarzy żydowskich.
   
W obchodach 66 rocznicy likwidacji getta w Ciechanowcu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych z Ciechanowca, gmin ościennych i Powiatu Wysokomazowieckiego, duchowieństwo, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, nauczyciele oraz duża grupa dzieci i młodzieży z ciechanowieckich szkół – między innymi gimnazjaliści, którzy uczestniczą w realizowanym przez FODŻ programie “Przywróćmy Pamięć” i pomagali przy porządkowaniu cmentarza.
   
Uczestnictwo w tej uroczystości pozwoliło obecnym zapoznać się z elementami nieobecnej już w Ciechanowcu kultury żydowskiej (np. zwyczaj zostawiania na grobie kamyka zamiast kwiatów) oraz wysłuchać prośby o zachowanie pamięci o wspólnej historii, o co apelował Michael Traison - amerykański adwokat, założyciel Fundacji “Fundusz dla Polski”. 

         Więcej zdjęć...

Przywracamy pamięć
 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl