Sołectwo Koce-Basie Drukuj


Obszarem działania sołectwa jest wieś Koce-Basie.

Sołtys – Andrzej Wojtkowski

Rada Sołecka – Paweł Jaźwiński   
                              Grzegorz Tokarski

Radna – Dorota Koc

Dzielnicowy – aspirant Grzegorz Kruszewski

Mieszkańcy (stan na 31.12.2017 r.) – 185


Zabytki

        1. Kapliczka, murowana, początek XX
        2. Dom nr 31, drewniany, koniec XIX


Warto wiedzieć

Ochotnicza Straż Pożarna – Koce-Basie 30A
Powstała przed 1955 rokiem, typ „S”, Remiza
Prezes – Andrzej Wojtkowski
Naczelnik – Mieczysław Koc
Sekretarz – Jan Dąbrowski
Skarbnik – Wojciech Łuniewski
Kierowca – Mieczysław Koc
członków – 10

Inseminacja zwierząt - G. Tokarski ,
Stacja paliw – S. Gnatowski,
Handel stały i obwoźny – A. Tenderenda

Historia

Wieś została założona na początku XV wieku - w czasach, gdy Podlasie znajdowało się we władaniu księcia Janusza I Mazowieckiego. Książę prowadził na tych terenach osadnictwo drobnego rycerstwa mazowieckiego. Pierwsza wzmianka o osiedleniu się tu szlachty pochodzi z roku 1464. (Archiwum Drohiczyńskie; Herbarz Kapicy-Milewskiego).

Wieś Koce obejmowała kilka zaścianków szlacheckich zamieszkiwanych przez rodzinę Koców herbu Dąbrowa. Do dzisiaj w Kocach mieszkają liczni Kocowie - potomkowie rycerstwa z czasów króla Władysława Jagiełły. W XVI wieku dobra Koce zostały podzielone pomiędzy liczne potomstwo. Wtedy też w zapisach pojawiają się, do dzisiaj używane, nazwy poszczególnych zaścianków: Koce-Basie, Koce Borowe, Koce-Schaby i Koce-Piskuły.

Koce Basie
, Koce Basie Dołki, Koce Borowe, Koce Piskuły, Koce Schaby, okolice szlacheckie i wsi,  powiat bielski, gubernia grodzieńska, gmina Skórzec, w dawnej ziemi drohickiej, 34 do 47 wiorst od Bielska. Koce Basie mają 60 dziesięcin włościańskich, 178 dziesięcin drobnej szlachty; osada Koce Basie Dołki, własność Koców, 47dziesięcin; Koce Borowe 215 dziesięcin i Koce Piskuły 129 dziesięcin; folwark Koce Piskuły, własność Nilskich, 100 dziesięcin; wieś Koce Schaby 50 dziesięcin włościańskich i 123 drobnej szlachty. Gniazdo rodu Koców, którzy wedle tradycyi są potomkami Jadźwingów. Wspomiani w dokumencie z r. 1464 (Kapica, Herbarz 224).
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XV cz. II z roku 1902,

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl