Usługi Drukuj

1. Stawki za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych beczkowozem o pojemności 4,3 m3

Ceny netto za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych od właścicieli nieruchomości:

a) z terenu Ciechanowca:
 - o pojemności do 2 m3 niezależnie od jego zawartości faktycznej – 24,00 zł netto,
 - o pojemności większej niż 2 m3 za każdy 1 m3 – 12,00 zł, lecz nie mniej niż za 2 m3,

    b) z terenów wiejskich:
 - wywóz nieczystości płynnych w ilości powyżej 2,5 m3 do 4,3 m3 - 18,34 zł/m3  
 - wywóz nieczystości płynnych w ilości do 2,5 m3 (opłata za kurs)  - 45,85 zł/kurs

2. Ceny netto za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnym od właścicieli nieruchomości:

a) z terenu Ciechanowca:
- o pojemności do 2 m3 niezależnie od jego zawartości faktycznej - 24,00 zł,
- o pojemności większej niż 2 m3 za każdy 1 m3 - 12,00 zł, lecz nie mniej niż za 2 m3;

b) z terenów wiejskich:
- o pojemności do 2 m3 niezależnie od jego zawartości faktycznej - 18,00 zł,
- o pojemności większej niż 2 m3 za każdy 1 m3 - 9,00 zł lecz nie mniej niż za 2 m3,
- za każdy km jazdy samochodem asenizacyjnym - 1,80 zł.

3. Przyjęcie 1 m3 nieczystości ciekłych do stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków - 7,00 zł.

4. Ogłoszenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2018

    Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

5. Do wszystkich cen dolicza się obowiązujący podatek VAT.

 

Numery Telefonów:
86 277 10 42 - Sekterariat PRK FARE w Ciechanowcu
 500 134 014 - Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne
 500 134 020 - Kierownik w PRK FARE
 500 134 016 - Stacja wodociągowa w Ciechanowcu
 500 134 019 - Oczyszczalnia ścieków w Ciechanowcu
 500 134 017 - Odbiór nieczystości płynych
 

 
« poprzedni artykuł

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl