Najlepsi z najlepszych - Finał Podlaskiej Agroligi 2009 Drukuj
13.07.2009.

Małgorzata i Jacek Chylińscy z miejscowości Mrówki w gminie Wizna i firma PRIMATOR - Handlowo-Techniczne Usługi Rolnicze Barbary i Henryka Kraszewskich z Czyżewa Osady zdobyli zaszczytne tytuły Mistrzów Podlaskiej Agroligi 2009 w jedenastej edycji konkursu.

7 lipca w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się uroczysty finał Podlaskiej Agroligi 2009 - wojewódzkiego konkursu organizowanego przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Oficjalnego otwarcia konferencji podsumowującej konkurs dokonał Sławomir Gromadzki – dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Jesteśmy dumni, że województwo podlaskie może szczycić się tak znakomitymi gospodarstwami rolnymi i firmami – mówił dyrektor Ośrodka.

Mistrzami tegorocznej edycji w kategorii rolnicy zostali Małgorzata i Jacek Chylińscy z miejscowości Mrówki gm. Wizna w powiecie łomżyńskim.

Komisja konkursowa przyznała również dwa równorzędne II miejsca i tytuły Wicemistrza Podlaskiej Agroligi 2009 gospodarstwom Barbary i Marka Kumpiałowskich z miejscowości Przystawka, gmina Janów, powiat sokólski oraz Renaty i Sławomira Roszkowskich z miejscowość Chobotki, gmina Knyszyn, powiat moniecki.

W kategorii firm Mistrzem Podlaskiej Agroligi została firma PRIMATOR - Handlowo-Techniczne Usługi Rolnicze Barbary i Henryka Kraszewskich z Czyżewa-Osady w powiecie wysokomazowieckim. 

II miejsce i tytuł I Wicemistrza Podlaskiej Agroligi 2009 przyznano firmie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZORZA” Krystyny i Wojciecha Jastrzębskich z Zambrowa. 

III miejsce i tytuł II Wicemistrza Podlaskiej Agroligi 2009 otrzymała firma Zakład Przemysłu Mięsnego „Europa” Stanisława i Zdzisława Zielińskich z Rajgrodu. 

IV miejsce i tytuł Laureat Podlaskiej Agroligi 2009 przyznano firmie P.U.H. „ROL - MECH” - Michał Denisiuk z Dubiczy Osocznych z powiatu hajnowskiego.

Równorzędne tytuły laureata Podlaskiej Agroligi 2009 w kategorii rolnicy otrzymali:
- Joanna i Mieczysław Suchoccy, Monkinie, gmina Nowinka, powiat augustowski
- Danuta i Stanisław Chmielewscy, Oszkinie, gmina Puńsk, powiat sejneński
- Bożena i Adam Iwaszkowie, Krukówek, gmina Raczki, powiat: suwalski
- Elżbieta i Janusz Kondratowie, Bodaczki, gmina: Boćki, powiat: bielski
- Antoni i Krystyna Lemańscy, Zabiele Zakaleń, gmina Kolno, powiat kolneński
- Wiesława i Bogdan Zajkowscy, Targonie Wielkie, gmina Zawady, powiat białostocki

Uroczyste podsumowanie konkursu Podlaska Agroliga 2009 swoją obecnością zaszczycili: Jacek Bogucki – poseł RP, Bogdan Józef Paszkowski –senator RP, Maciej Żywno- wojewoda podlaski, Wojciech Dzierzgowski – wicewojewoda podlaski, Mieczysław Baszko – członek zarządu województwa podlaskiego, dyrektorzy i prezesi jednostek i organizacji związanych z rolnictwem oraz licznie przybyli doradcy i przyjaciele podlaskich gospodarzy – uczestników konkursu.

Najlepszym rolnikom i najlepszym firmom puchary i nagrody ufundowali: Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaska Izba Rolnicza, Podlaski Oddział Regionalny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz starostowie, burmistrzowie, wójtowie, a także firmy współpracujące z laureatami tegorocznej Agroligi. 

Gospodarstwa i firmy oceniała komisja konkursowa pod przewodnictwem Marka Skarżyńskiego, zastępcy dyrektora PODR Szepietowo w składzie: Maria Sadowska - WZRKiOR, Zbigniew Dembowski - Podlaska Izba Rolnicza, Stefan Sołomianko – Wydział Geodezji i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Franciszek Czajkowski – Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Janina Włostowska, PODR Szepietowo – sekretarz.

Laureatami konkursu są najlepsi rolnicy oraz najlepsze firmy związane z rolnictwem i agrobiznesem. O tytuł Mistrza mogą ubiegać się gospodarstwa i firmy z zamkniętymi inwestycjami, zadbane, wyróżniające się estetyką. Gospodarstwa i firmy, których efekty produkcyjne, stosowane technologie i wyniki wyróżniają się w skali województwa i kraju.

Mistrzowie Podlaskiej Agroligi wezmą udział w finałach krajowych konkursu, które odbędą się na początku 2010 roku. 

Uroczystą galę uatrakcyjnił występ Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Skowronki” z Brańska pod kierownictwem Mirosława Szymańskiego. Uczestnicy mogli również wysłuchać wykładu „Nowoczesne technologie komunikacji i informacji motorem rozwoju podlaskiej wsi”, który przeprowadzi dr Józef Orzeł-wiceprezes Stowarzyszenia Miasta w Internecie. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego już niedługo zostanie jednym z partnerów podlaskiego partnerstwa dla e-rozwoju, którego celem będzie zapoznanie mieszkańców obszarów wiejskich z rozwiązaniami technologii teleinformatycznej podnoszącymi jakość życia, oraz zwiększającymi konkurencyjność obszarów wiejskich i innowacyjność gospodarstw rolnych.

Finał konkursu Agroliga 2009 zakończyła degustacja tradycyjnych produktów regionalnych. 
                                                                                 

 Anna Gąsowska
PODR Szepietowo


Najlepsi z najlepszych – Finał Podlaskiej Agroligi 2009

Przyducha na NurcuNajlepsi z najlepszych – Finał Podlaskiej Agroligi 2009

Najlepsi z najlepszych – Finał Podlaskiej Agroligi 2009
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl