XXXII sesja Rady Miejskiej Drukuj
02.10.2009.

XXXII sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się od przyjęcia porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji, następnie Burmistrz Ciechanowca złożył sprawozdanie z prac między sesjami.

W tym czasie:
- została ukończona budowa hali sportowej przy Gimnazjum - całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 2 700 000 zł, uzyskane dotacje to 850 000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, ponad 1 242 425 zł z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a wkład własny Gminy Ciechanowiec to ok. 640 000 zł na budowę hali i 65 000 na roboty towarzyszące;
- rozstrzygnięto przetarg ograniczony na oczyszczenie zalewu - koszt wyniesie ok. 440 000 zł, zaistniała więc potrzeba zwiększenia sumy przeznaczonej na inwestycję z budżetu gminy o 40 000 zł, pozostałą sumę zabezpieczają dotacje z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku (50 000 zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (150 000 zł), właściciela MEW Ciechanowiec Romana Murawskiego (10 000 zł) i wkład Gminy, który był zarezerwowany na początku roku (190 000zł).
- zakończono remont dachu budynku COKiS oraz boiska przy COKiS;
- zakończono remont ulicy 11 Listopada - pozostało tylko wykonać nasadzenia zieleni;
- rozstrzygnięto przetarg na modernizację placu Jana Pawła II.

Radni podjęli uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu (związanych z wyższą kwotą przetargu na modernizację drogi Wojtkowice Stare - Pełch) i zmian w budżecie gminy na 2009 r. (związanymi z wyższą kwotą przetargu na oczyszczanie zalewu).

Komisja Budżetowa złożyła trzy wnioski o wykonanie w 2009 roku: parkingu przy ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu, remont drogi-łącznika w Kocach-Piskułach, remont drogi do miejscowości Kolonia-Kosiorki. Wszystkie wnioski zostały przyjęte większością głosów.
        

XXXII sesja Rady Miejskiej 

XXXII sesja Rady Miejskiej

XXXII sesja Rady Miejskiej
 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl