buy medication online
 
"Europejska Gmina - Europejskie Miasto" - Ciechanowiec znów w czołówce Drukuj
22.10.2009.
 Ranking „Europejska Gmina - Europejskie Miasto” - Ciechanowiec znów w czołówce

Wyróżnienie odebrał Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko      fot. O.Tomaszewska MPI  

„Gazeta Prawna” po raz trzeci ogłosiła ranking „Europejska Gmina - Europejskie Miasto”, w którym wskazuje, które samorządy w Polsce mogą poszczycić się największymi osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych.

Podstawą do oceny była wartość przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców według GUS. Dane pozyskane zostały z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-biorczości oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i objęły umowy podpisane do połowy kwietnia 2009 roku (bez programów przedakcesyjnych).

W tegorocznym rankingu do wyliczenia punktacji użyte zostały wskaźniki wyrażające wielkość środków przypadających na mieszkańca jednostki samorządowej (45%), wartość środków przypadających na 1 projekt (45%) oraz liczbę projektów przypadających na 1000 mieszkańców (10%).

Na wynik jaki uzyskała Gmina Ciechanowiec, która podobnie jak w poprzednich latach znalazła się w czołówce gmin województwa podlaskiego, złożyły się wszystkie programy pomocowe, których beneficjentami są zarówno władze samorządowe, jak i przedsiębiorstwa, rolnicy i organizacje społeczne. Ze względu na zmiany w wyliczaniu punktacji wyniki nie mogą być porównywane do dwóch pierwszych edycji rankingu, ale można porównać niektóre dane.

W 2007 roku liczba projektów wyniosła 77, w 2008 – 109;  wartość dofinansowania ze środków UE na głowę mieszkańca w zł w 2007 – 2209,03 a w 2008 – 2847,9.

 
Ranking „Europejska Gmina - Europejskie Miasto” - Ciechanowiec znów w czołówce

Wyróżnieni w rankigu „Europejska Gmina - Europejskie Miasto”
fot. O. Tomaszewska MPI

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card