buy medication online
 
Zalew znów wypełnił się wodą Drukuj
30.11.2009.
Zalew znów wypełnił się wodą

fot. Z. Poniatowski MPI  

Zakończyło się oczyszczanie zalewu na Nurcu z nagromadzonych tam przez lata osadów piasku, namułów i resztek biologicznych. Zalew znów wypełnił się wodą…

Letnia katastrofa ekologiczna, która wystąpiła na Nurcu, spowodowana była spłynięciem po lipcowych ulewnych deszczach do rzeki pokosów traw, ziemi, gnojowicy, nawozów chemicznych i innych zanieczyszczeń z zastoisk wodnych. Pod wpływem wysokiej temperatury te naniesione materiały gniły i powodowały odtlenienie wody i śnięcie ryb.

Przyducha katastrofalnie pogorszyła jakość wody w Nurcu oraz na zalewie w Ciechanowcu, więc na spotkaniu, w którym udział wzięli: dyrekcja Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE, Koła wędkarskiego „Jazgarz” oraz Roman Murawski – właściciel Małej Elektrowni Wodnej w Ciechanowcu, ustalono, że woda z zalewu zostanie spuszczona poprzez podniesienie zapór na tamach w Ciechanowcu, Kuczynie i Kostrach-Podsętkowiętach. Moment osuszenia zalewu został wykorzystany do wykonania pomiarów geodezyjnych i podjęcia prac związanych z jego oczyszczaniem.

Na przełomie sierpnia i września została sporządzona dokumentacja, której koszt wyniósł 29 000 zł oraz przeprowadzono roboty przygotowawcze, w trakcie których wykonano dojazdy do rzeki Nurzec od strony ul. Młyńskiej za 3 416,23 zł. Odbył się też I etap prac zakończony wydobyciem ok. 3 578 m3 urobku z dna zbiornika przy ul. Młyńskiej. Koszt robót tego etapu to 65 486,55 zł.

W październiku rozpoczęły się prace konserwacyjne polegające na usunięciu zalegających warstw namułu, których maksymalna grubość sięgnęła 115 cm. W II etapie wywieziono 14 391 m3 namułów i wypchnięto 725,5 m3. Piasek wydobyty z dna zalewu został wykorzystany do rekultywacji komunalnego składowiska odpadów, natomiast namuły składowane są przy stadionie. Po odsączeniu będą wykorzystane do obwałowania wyspy. Całkowity koszt prac wykonanych w II etapie wyniósł 342 838,67 zł, z czego 150 000 zł pochodziło z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 50 000 zł od Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, 10 000 zł od właściciela MEW w Ciechanowcu, a pozostałe 132 838,67 zł z budżetu gminy.

W wyniku odmulenia oprócz namułu zostały usunięte martwe organizmy, które rozkładając się mogły w przyszłości wytwarzać produkty niekorzystne dla organizmów żywych (np. siarkowodór) oraz osad substancji organicznej niesiony przez wodę w trakcie lipcowej przyduchy. W rezultacie podjętych działań oczyszczony zbiornik stworzy korzystniejsze warunki dla rozwoju organizmów żywych, a szczególnie zwierzęcych, w tym lepsze warunki tlenowe w okresie letnim, gdyż przy większej głębokości woda nagrzewa się wolniej. Dodatkowo w wyniku odmulenia odtworzona została pierwotna zdolność retencyjna zbiornika, który w wyniku zamulenia stracił blisko 20 tys. m3 swej pojemności.

27 listopada 2009 roku komisja, w skład której weszli: z ramienia Urzędu Miejskiego - burmistrz Mirosław Reczko, kierownik Referatu Inwestycji UM Arkadiusz Radziszewski, pracownicy Referatu Inwestycji UM Izabela Wanaks i Andrzej Czołomiej oraz kierownik WZMiUW w Łomży Krzysztof Zieliński, inspektor z WZMiUW Ireneusz Majdak, kierownik robót Eugeniusz Suchwałko, przedstawiciel wykonawcy Adam Czarnecki i właściciel MEW w Ciechanowcu Roman Murawski, dokonała odbioru robót i zalew został napełniony wodą.

Przywrócenie stanu pierwotnego ekosystemu wodnego na Nurcu będzie wymagać odtworzenia populacji organizmów świata zwierzęcego. Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie przygotowuje się do realizacji planu (na 3 do 5 lat) zwiększonych zarybień obwodów rybackich objętych lipcową przyduchą, przy czym realizacja zadania uzależniona będzie w głównej mierze od pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.

W Pracowni Usług Projektowych i Inwestycyjnych "Novum" została przygotowana koncepcja projektu zagospodarowania brzegów zalewu w Ciechanowcu, która była przedstawiona na ostatniej sesji Rady Miejskiej.        

 
Zalew znów wypełnił się wodą

Zalew znów wypełnił się wodą

Zalew znów wypełnił się wodą

Zalew znów wypełnił się wodą

Zalew znów wypełnił się wodą

fot. Z. Poniatowski MPI

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card