Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków Drukuj


Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków pozwala na rozwiązanie problemu unieszkodliwiania ścieków w tani i prosty sposób oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   
Specjalnie dla osób zainteresowanych budową naturalnej przydomowej oczyszczalni ścieków Urząd Miejski zakupił od Instytutu Ekologii Stosowanej prawa do dokumentacji technicznej, w której w sposób czytelny opisano poszczególne etapy budowy oczyszczalni. Przejrzystość dokumentacji pozwala indywidualnym inwestorom na wybudowanie oczyszczalni własnymi siłami, a bezpłatne pozyskanie projektu od Urzędu Miejskiego pozwala na obniżenie kosztów budowy.
   
Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni zapraszamy do Referatu Inwestycji pok. 13 tel. (086) 277-11-45 w. 24. Informacji udzielają również sołtysi z gminy Ciechanowiec. W każdej fazie budowy oczyszczalni, zarówno telefonicznie jak i osobiście, służyć radą będą pracownicy Instytutu Ekologii Stosowanej.

Zalety proponowanej naturalnej oczyszczalni ścieków:

•  łatwość budowy oczyszczalni, co pozwala na jej samodzielne wykonanie,
•  brak konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę,
•  powiększenie walorów estetycznych działki, na której znajduje się
   oczyszczalnia,
•  możliwość wykorzystania oczyszczonej wody ze stawu do podlewania
   np. trawników,
•  mała powierzchnia,
•  niskie koszty inwestycyjne,
•  znikome koszty eksploatacyjne,
•  łatwość eksploatacji,
•  pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze,
•  możliwość uzyskania dofinansowania ze środków UE.

Zasadniczy proces oczyszczania odbywa się w filtrze roślinnym oraz w gruntowej warstwie filtracyjnej stawu denitryfikacyjnego. Zaś za sam proces oczyszczania ścieków odpowiedzialne są przede wszystkim bakterie, które rozwijają się w gruncie.
   
Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne sprawiają, iż stopień redukcji zanieczyszczeń w tego typu oczyszczalniach jest znacznie większy, niż wymagają tego przepisy, co jest istotne ze względu na ochronę lokalnych wód gruntowych.

 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl