Dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest Drukuj
05.01.2010.

Urząd Miejski w Ciechanowcu  jest w trakcie przygotowywania wniosku o dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zadania z zakresu usuwania azbestu na rok 2010.

W związku z powyższym informujemy, że sporządzana jest lista osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Ciechanowiec.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania ujęte w „Planie ochrony przed szkodliwością azbestu i programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ciechanowiec na lata 2007-2032”, z obiektów, których właścicielami są osoby fizyczne (również wspólnoty mieszkaniowe)  oraz z obiektów gminnych.

Dofinansowaniem objęte będą  koszty transportu wyrobów zawierających azbest (zdemontowanych na koszt właściciela) i ich unieszkodliwiania poprzez składowanie na składowisku odpadów azbestowych.

Zainteresowane osoby planujące w 2010 r. usunięcie wyrobów zawierających azbest mogą w terminie do 27 stycznia 2010 r. składać wnioski o dofinansowanie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1.

Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz formularz wniosku można otrzymać w Urzędzie Miejskim, pok. nr 13,   tel.: (86) 277 11 45   wew.24,  e-mail: wanaks.i@ciechanowiec.pl lub pobrać poniżej.

 
 1.Wniosek
 2.Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania - Załącznik nr 1a
 3.Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone - Załącznik nr 1b
 4.Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - Załącznik nr 2
 5.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - Załącznik nr 3
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl