Walne zebranie Koła wędkarskiego "Jazgarz" Drukuj
27.01.2010.

Członkowie Koła wędkarskiego “Jazgarz” spotkali się na walnym zebraniu sprawozdawczym, na którym Zarząd Koła przedstawił sprawozdanie z działalności w 2009 roku. Delegat Koła Krzysztof Kobryniak na III Zjeździe Delegatów Kół Okręgu Mazowieckiego został wybrany członkiem Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW.

Przez cały ubiegły rok prowadzono stałą współpracę z Zarządem Okręgu Mazowieckiego PZW, Policją, Państwową Strażą Rybacką, Burmistrzem Ciechanowca, Starostą Wysokomazowieckim i szkołami. We wszystkich szkołach został przeprowadzony konkurs plastyczny promujący wędkarstwo i ekologię, a w 5 przeprowadzono szkolenie wędkarskie dla dzieci, kończące się egzaminem i wręczeniem karty wędkarskiej. Członkowie Koła dwukrotnie brali udział w okręgowych zawodach wędkarskich, a w Ciechanowcu zostały przeprowadzone tradycyjne zawody spinningowe i spławikowe. Sąd koleżeński rozpatrzył 1 skargę i ukarał osobę winną zakazem połowu na wodach Okręgu Mazowieckiego od 22 sierpnia do 31 grudnia 2009 roku.

Społeczna Straż Wędkarska w 2009 roku wymieniła samochód na nowy, odbyła 94 patroli, w tym 31 wraz z Policją i Państwową Strażą Rybacką. Kontrolowano wody Bugu i Nurca oraz zbiorniki wodne w Szepietowie i Wysokiem Mazowieckiem, sprawdzano nielegalne wysypiska nad rzeką, oraz 253 wędkarzy. Straż zlikwidowała 9 nielegalnych sieci, 2 agregaty prądotwórcze, 6 przegród oraz inne urządzenia kłusownicze, 8 spraw skierowano do prokuratury. Wykryto dwa zanieczyszczenia Nurca – po jednym w Kuczynie i w Ciechanowcu.

Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego roku była lipcowa przyducha na Nurcu, która oprócz strat jakie spowodowała w środowisku, miała wpływ na finanse ciechanowieckiego Koła, gdyż część wędkarzy nie wykupiła kart, a 15 zrezygnowało z członkostwa. Okręg Mazowiecki PZW już w ubiegłym roku rozpoczął realizację pięcioletniego planu „Przyducha letnia 2009”, który przewiduje dodatkowe zarybianie, niezależne od zarybień  wynikających z warunków umów  na użytkowanie rybackie, i który ma zrekompensowć straty powstałe w wyniku przyduchy. Jesienią wody podległe Kołu wędkarskiemu “Jazgarz” zostały zarybione 1200 kg różnych ryb. W latach 2010-2014 zarybienia zostaną zwiększone o 50% w stosunku do wcześniejszych planów. Także Zarząd ciechanowieckiego Koła przeznaczył 10 tys. zł na dodatkowe zarybienie i aktywnie usiłuje pozyskać na ten cel pieniądze z innych źródeł.

W dyskusji poruszano między innymi sprawy dotyczące potrzeby oczyszczenia starorzecza Nurca, zwiększenia przepływu wody pod groblą prowadzącą na wyspę, usunięcia przegrody na Pełchówce w Wojtkowicach oraz rozważano możliwość zorganizowania zawodów wędkarskich na innym akwenie - takim, który nie ucierpiał w czasie przyduchy. Przedstawiciel Urzędu Miejskiego zaprosił do zapoznania się z koncepcją zagospodarowania brzegów Zalewu na Nurcu. Koncepcja w wersji papierowej jest do wglądu w pokoju nr 13 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu.

Walne zebranie Koła wędkarskiego "Jazgarz"

Walne zebranie Koła wędkarskiego "Jazgarz"
           
Walne zebranie Koła wędkarskiego "Jazgarz"

fot. O.R. Tomaszewska MPI


 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl