buy medication online
Biblioteczka NGO DrukujW skład Biblioteczki NGO wchodzą poniższe publikacje:

Nr

 Tytuł

 Wydawca/Autor

1

Jak założyć stowarzyszenie?

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

2

Jak napisać statut stowarzyszenia?

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

3

Jak założyć fundację?

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

4

Jak napisać statut fundacji?

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

5

Jak zostać organizacją pożytku publicznego?

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

6

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie|

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

7

System współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi. Praktyczny przewodnik

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

8

Jak współpracować z administracją publiczną?

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

9

Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

10

Zbiórki publiczne

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

11

Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem?

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

12

Jak zaangażować wolontariusza

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

13

Kontrola i nadzór organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

14

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych - 2002

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

15

Prawo autorskie, czyli o korzystaniu z czyjejś twórczości w druku i w Internecie

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

16

Zastosowanie komputerów oraz Internetu w działaniach organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

17

Jak zostać organizacją pożytku publicznego?

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

18

Jak założyć spółdzielnię socjalną

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

19

Organizacja pozarządowa jako przedsiębiorca

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

20

Zarządzanie ludźmi w organizacjach

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

21

Jak pozyskiwać dary rzeczowe?

Stowarzyszenie Klon/Jawor  Seria 3w

22

O projekcie i wniosku

Stowarzyszenie Klon/Jawor

23

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Stowarzyszenie Klon/Jawor

24

Obywatel w urzędzie

Stowarzyszenie Klon/Jawor

25

Niepełnosprawni - podatki 2008

Stowarzyszenie Klon/Jawor

26

Niepełnosprawni - rehabilitacja zawodowa i społeczna

Stowarzyszenie Klon/Jawor

27

Niepełnosprawni - podstawowe uprawnienia i ulgi

Stowarzyszenie Klon/Jawor

28

Poradnik standaryzacji usług społecznych

SPLOT

29

Public Relations w organizacjach pozarządowych

BORIS

30

Niech usłyszą twój głos

BORIS

31

Budowanie zespołu

BORIS

32

Budowanie porozumień i rzecznictwo organizacji pozarządowych

BORIS

33

Monitorując samych siebie

BORIS

34

Zasady oceny  projektów

BORIS

35

Samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe

BORIS

36

Promocja w organizacji pozarządowej

FRDL Białystok

37

Jak odzyskiwać VAT?

PSP - Stowarzyszenie Klon/Jawor

38

Jak zaangażować wolontariusza?

PSP - Stowarzyszenie Klon/Jawor

39

Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w Polsce 2008  - bilans

Stowarzyszenie Klon/Jawor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Z zasobów biblioteczki NGO można skorzystać w Referacie Promocji pok. 22 piętro II.

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card