Matura 2010 Drukuj
05.05.2010.
404 tysięcy maturzystów przystąpiło w tym roku do egzaminu dojrzałości. Wczoraj odbył się obowiązkowy egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym oraz, dla ok. 36 tysięcy chętnych maturzystów, na poziomie rozszerzonym. Dziś maturzyści zdają również obowiązkowy egzamin z matematyki na jednym lub na obu poziomach trudności, a w kolejnych dniach czekają ich egzaminy z języka obcego nowożytnego. Maturzyści zmierzą się także z egzaminami nieobowiązkowymi, między innymi z takich przedmiotów jak: biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia, historia sztuki i historia muzyki, fizyka i astronomia.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu do egzaminów maturalnych przystąpiło 129 abiturientów – 109 uczniów Liceum Ogólnokształcącego oraz 20 z Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
   
Egzaminy pisemne potrwają do 22 maja. Część ustna trwać będzie od 4 do 28 maja i przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych. Wyniki maturzyści poznają 30 czerwca.  Egzaminy pisemne potwierdzające kwalifikacje zawodowe uczniów odbędą się 21 czerwca, a egzamin praktyczny od 22 do 25 czerwca. Wyniki tych egzaminów będą znane 27 sierpnia 2010 r.

Aby zdać egzamin maturalny zarówno w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego należy otrzymać, co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu, niezależnie od zdawanego poziomu. Maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie uzyskają 30% punktów tylko z jednego przedmiotu zdawanego, jako obowiązkowy, mogą przystąpić do egzaminu „poprawkowego” z tego przedmiotu na tym samym poziomie. Egzamin pisemny poprawkowy odbędzie się 23 sierpnia, a egzamin ustny między 19 a 25 sierpnia 2010 r.
          
Matura 2010

Matura 2010 

Matura 2010

fot. ZSOiZ im. J. Iwaszkiewicza


 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl