Inwestycje w 2010 roku Drukuj
14.07.2010.

 

 • W I połowie 2010 roku odbył się odbiór końcowy robót przy placu Jana Pawła II, gdzie wykonano parking z betonowej kostki brukowej typu polbruk z 19 miejscami postojowymi, w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej oraz drogę manewrową o szerokości 5 metrów. Wykonano także chodniki pomiędzy parkingiem a placem Jana Pawła II i od strony budynków jednorodzinnych,  a także wjazdy na posesje. W II półroczu 2010 roku rozpocznie się drugi etap prac polegający na przebudowie ulic na placu Jana Pawła II i zmiana zagospodarowania parku.
 • Przebudowano ul. Polską. Wykonane zostały chodniki, podjazdy oraz ułożono obie warstwy nawierzchni bitumicznej – warstwę wiążącą i ścieralną. Szerokość drogi wynosi od 5 do 6 metrów. Ponieważ w ul. Polskiej nie ma kanalizacji deszczowej odwodnienie zostało wykonane poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki.

 • W ulicy Świętojańskiej wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej (5 studni), wybudowano studnie chłonne i kanalizację deszczową. W drugiej połowie roku, w ciągu pieszo-jezdnym ul. Świętojańskiej, położona zostanie nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk o łącznej długości ok. 145 m. Droga nie będzie poszerzana względem obecnego pasa drogowego i wyniesie 4, 5 m. szerokości (w zatoczce 6,9 m), a w przejściu do ul. Kościuszki nawierzchnia będzie miała szerokość 2 m.

 • W Radziszewie-Królach trwa rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową przyłącza wodociągowego oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe. Prace obejmują miedzy innymi: rozebranie istniejącego garażu i wybudowanie nowego, wzmocnienie fundamentów pod budynkiem świetlicy, wymianę elewacji, konstrukcji i pokrycia dachu, okien i drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.

 • Modernizacja odcinków drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Koce-Basie – Kostry.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach: Uszyńskiej, Łomżyńskiej, Kuczyńskiej, Mogilnej, Ralkowej, Polnej i uliczkach bocznych bez nazwy oraz kanalizacji grawitacyjnej i sieci wodociągowej w ul. Glinki i Wiatracznej w Ciechanowcu.

 • Przebudowa mostu przez rzekę Nurzec w Ciechanowcu - inwestycja prowadzona przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku pod nazwą "Budowa mostu stałego przez rzekę Nurzec w m. Ciechanowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690 Czyżew-Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze km 21+064". Utrudnienia w ruchu potrwają do 30 listopada 2010 roku.

 • W najbliższym czasie rozpoczynają się prace w ramach tzw. "schetynówek" przez wieś Czaje-Bagno, Tworkowice i Koce-Basie – Winna-Poświętna, a także rozpoczęta zostanie modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (żwirówka) w okolicy wsi Bujenka (na tzw. Sówce).

 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu.

 • Ogłoszone zostały przetargi na:
  – pierwszy etap przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku dawnej synagogi na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu
  – przetarg na budowę kompleksu boisk sportowych "ORLIK" przy COKiS w Ciechanowcu
  – przebudowę i rozbudowę budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby świetlicy wiejskiej i biblioteki w miejscowości Pobikry,
  – przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej wraz z budową zbiornika na ścieki socjalne w miejscowości Skórzec,
  – przebudowę części budynku byłej szkoły podstawowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą w miejscowości Wojtkowice Stare.
  Te trzy inwestycje związane ze świetlicami wiejskimi, współfinansowane będą z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 • Jeszcze w lipcu ogłoszony zostanie przetarg unijny na zakup trzech samochodów strażackich jeden dla Gminy Ciechanowiec i dwa dla Gminy Perlejewo – zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W sierpniu ogłoszony zostanie przetarg na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Nowodwory, a także przetarg na remont dachu i elewacji budynku komunalnego przy pl. 3 Maja.

 • Na jesieni rozpoczną się prace związane z: budową zatoki parkingowej przy ulicy Wojska Polskiego, przebudową drogi gminnej we wsi Radziszewo-Sobiechowo, przebudową odcinka drogi gminnej Winna-Poświętna – Winna Stara.

 • Jeszcze w tym roku na ul. Uszyńskiej w Ciechanowcu wybudowane i przebudowane zostaną chodniki oraz wybudowana będzie nawierzchnia bitumiczna i parking dla samochodów osobowych. Zadanie to Gmina Ciechanowiec realizuje wspólnie z Powiatem Wysokomazowieckim. 

   
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl