buy medication online
 
Pracownicy punktów informacji turystycznej z wizytą w Ciechanowcu Drukuj
13.09.2010.

 Logo PROT
Pracownicy punktów informacji turystycznej i urzędnicy zajmujący się promocją i turystyką z całego województwa podlaskiego wzięli udział w szkoleniu, które odbyło się w Ciechanowcu. Organizatorem tego przedsięwzięcia była Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Szkolenie miało na celu wzmocnienie i rozwój współpracy pomiędzy jednostkami informacji turystycznej województwa podlaskiego, podniesienie kwalifikacji zawodowych informatorów turystycznych oraz pokazanie walorów przyrodniczych i kulturowych południowej części regionu.

Szkolenie zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap to część teoretyczna, z udziałem przedstawiciela Polskiej Organizacji Turystycznej oraz specjalistów z dziedziny turystyki, podczas którego omówiono działania Polskiej Organizacji Turystycznej w zakresie funkcjonowania i rozwoju Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, kampanię promującą atrakcyjność turystyczną wschodnich województw Polski, zadania informatora turystycznego funkcjonowanie Systemu Informacji Turystycznej w województwie podlaskim. Podsumowano także certyfikację punktów informacji turystycznej w województwie (dla przypomnienia ciechanowiecki Punkt Informacji Turystycznej otrzymał trzy gwiazdki na cztery możliwe), a pod hasłem „Uczymy się od najlepszych” zaprezentowane zostało funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie oraz Punktu Informacji Turystycznej Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Drugi etap szkolenia to study tour po Podlasiu. Uczestnicy szkolenia zwiedzali najciekawsze atrakcje turystyczne południowo-zachodniej części województwa, w tym: Muzeum Rolnictwa i inne zabytki w Ciechanowcu, Drohiczyn, Rudkę, Boćki, Orlę, Bielsk Podlaski, a także przejechali przez Strablę, Doktorce (Park Linowy) oraz Suraż do Waniewa (kładka do Śliwna).

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT) powstała w 2002 roku. Rada Miejska w Ciechanowcu uchwałą nr 120/XIX/08 z 25 sierpnia 2008 roku wyraziła wolę przystąpienia do PROT-u i klika dni później złożona została stosowna deklaracja.

Dwa miesiące później, 30 października 2008 roku, Zarząd PROT-u podjął uchwałę w sprawie przyjęcia nowego członka – Gminę Ciechanowiec – do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Głównym celem działalności PROT-u jest promowanie Podlasia jako regionu oferującego wiele różnorodnych atrakcji turystycznych. W swojej działalności PROT współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami gospodarczymi działającymi w turystyce. PROT prowadzi akcje promocyjne regionu (rocznie uczestniczy w około 16 przedsięwzięciach targowych w kraju i zagranicą), uzgadnia kalendarze imprez turystycznych, koordynuje działania w zakresie informacji turystycznej w regionie. PROT realizuje również projekty unijne w zakresie rozwoju Internetowego Systemu Informacji Turystycznej, rozwoju szlaków i produktów turystycznych, prowadzi działalność wydawniczą, organizuje wizyty studyjne dziennikarzom krajowym i zagranicznym, publikuje artykuły prasowe na temat potencjału turystycznego regionu oraz szkoli osoby pracujące w turystyce oraz koordynuje działania w zakresie informacji turystycznej w Podlaskiem.

 
Pracownicy punktów informacji turystycznej z wizytą w Ciechanowcu

Pracownicy punktów informacji turystycznej z wizytą w Ciechanowcu

Pracownicy punktów informacji turystycznej z wizytą w Ciechanowcu

Pracownicy punktów informacji turystycznej z wizytą w Ciechanowcu

Pracownicy punktów informacji turystycznej z wizytą w Ciechanowcu 

 fot. A. Gierwat Gazeta Współczesna
     
 A. Kieliszek MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card