buy medication online
 
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
04.10.2010.

W sprawozdaniu z pracy między sesjami złożonym na XLIV sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu Burmistrz Ciechanowca mówił o rozstrzygnięciu przetargów na: zakończenie prac na pl. Jana Pawła II; modernizację drogi we wsi Winna Stara; modernizację ul. Świętojańskiej oraz nowy, ciężki wóz bojowy dla OSP w Ciechanowcu.

Burmistrz poinformował, że trwają prace przy modernizacji świetlic w Pobikrach, Skórcu i Wojtkowicach Starych oraz dróg w Radziszewie-Sobiechowie, Czajach-Bagnie i na odcinku Winna-Poświętna – Koce-Basie. Trwają jeszcze prace przy nawierzchni ul. Uszyńskiej, prawie ukończone są prace przy układaniu kanalizacji w ul. Uszyńskiej. Trwa termomodernizacja szkoły podstawowej w Ciechanowcu - wykonywane jest ocieplenie elewacji, natomiast zakończono wymianę instalacji c.o. i nastąpił już pierwszy rozruch pieca. Rozpoczęły się już prace przy remoncie synagogi i tylnej elewacji gimnazjum, wymianie pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy pl. 3 Maja, budowie Orlika przy COKiS. Wkrótce rozpoczną się prace na dachu szkoły w Łempicach. Wykonano badania geologiczne niezbędne do sporządzenia projektu technicznego zagospodarowania zalewu. Zakończono remonty drogi w Tworkowicach, żwirówki z Antonina do Sówki, chodnika na ul. Kościuszki i remontu świetlicy w Radziszewie-Królach.

Burmistrz Ciechanowca mówił też o prywatnej wizycie przewodniczącej Sądu Najwyższego Izraela Dorit Beinisch wraz z rodziną; odsłonięciu przy gimnazjum obelisku upamiętniającego ciechanowiecczan zamordowanych w Katyniu i Twerze i posadzeniu poświęconych im "dębów pamięci"; o rozpoczęciu w ramach programu "Razem dla Polski Wschodniej" cyklu spotkań grup badawczych; o możliwości uzyskania 85% dotacji na budowę internetowej sieci szerokopasmowej; o konieczności przeprowadzenia remontu dachu w szkole podstawowej w Kocach-Schabach oraz o otrzymaniu kolejnej dotacji na działalność istniejących Ośrodków Wychowania Przedszkolnego i rozszerzeniu działalności o następne przedszkole wiejskie w Kozarzach.

Po wysłuchaniu informacji na temat działalności w 2009 roku Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych Fare w Ciechanowcu w roku 2009, Przedszkola w Ciechanowcu i Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w Łempicach i Radziszewie Starym, informacji Powiatowego Urzędu Pracy pt.: „Bezrobocie i aktywne programy rynku pracy w roku 2010 w mieście i gminie Ciechanowiec z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2010 r.” oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku, Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie:
zmian w Statucie Gminy Ciechanowiec;
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Klukowo na realizację inwestycji drogowej („Przebudowa drogi gminnej nr 108063B Ciechanowiec – Żebry Wielkie – Kuczyn”);
wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodzisk na realizację inwestycji drogowej („Poprawa dostępu dróg gminnych w gminie Grodzisk i gminie Ciechanowiec do sieci dróg powiatowych i wojewódzkich”);
zmian w budżecie gminy na 2010 r.;
wieloletniego programu inwestycyjnego oraz limitu wydatków na jego realizację;
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Skórzec”;
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Pobikry”;
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Winna-Poświętna”;
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wojtkowice Stare”;
odrębnych obwodów głosowania;
oraz podjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

         
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

fot. O. R. Tomaszewska MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card