XLV sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
03.11.2010.

Odbyła się przedostatnia w tej kadencji, XLV sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu.

W sprawozdaniu z pracy między sesjami Burmistrz Ciechanowca mówił o zakończeniu: modernizacji ul. Świętojańskiej, remontu dachu na budynku komunalnym przy pl. 3 Maja, remontu chodnika na ul. Kościuszki, modernizacji drogi w Radziszewie-Sobiechowie oraz zakończeniu remontu świetlicy w Radziszewie-Królach. Nadal trwają prace przy modernizacji budynku byłej synagogi oraz na drogach gminnych Koce-Basie - Winna-Poświętna oraz w Czajach-Bagnie, budowana jest zatoka parkingowa na ul. Wojska Polskiego w Ciechanowcu, remontowany jest dach szkoły w Kocach-Schabach oraz rozpoczyna się remont drugiej części dachu szkoły w Łempicach, modernizowane są świetlice wiejskie w Skórcu, Pobikrach i Wojtkowicach Starych, kończy się termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Ciechanowcu, a czeka przystosowanie systemu grzewczego budynku COKiS. Podpisano umowy na modernizację drogi we wsi Winna Stara i ciężki wóz bojowy dla OSP w Ciechanowcu. Dobiega końca budowa boiska "Orlik" przy COKiS - uroczyste otwarcie planowane jest na 18 listopada.

Burmistrz Ciechanowca mówił też o projekcie realizowanym przez Gminę Nowe Piekuty, w którym Gmina Ciechanowiec jest partnerem. W projekcie "Twój pomysł +dotacja = Twoja szansa" mogą wziąć udział mieszkańcy powiatów wysokomazowieckiego i zambrowskiego, którzy w ostatnim roku nie prowadzili działalności gospodarczej a mają pomysł na jej rozpoczęcie. Projekt przewiduje dla 30 najlepszych biznesplanów bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności do wysokości 30 tys. zł i wypłatę wsparcia pomostowego przez 6 miesięcy po 1300 zł. Biuro projektu znajduje się w Urzędzie Gminy w Nowych Piekutach i tam należy szukać szczegółów.

Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisje Rady: informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej za rok 2009 dokonanej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ciechanowcu; informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej za złożonych na koniec kadencji dokonanej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ciechanowcu i informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej oraz realizacji wniosków Komisji za okres od 01.01.2010 r. do 29.09.2010 r., a także odczytała: sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej za okres od 01.01.2010 r. do 29.09.2010 r. i sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej za okres od 01.01.2010 r. do 29.09.2010 r.

Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie:
— pozbawienia statusu pomnika przyrody;
— w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
— w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy w 2011 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”;
— w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Ciechanowiec polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu;
— przekształcenia zespołów przedszkolnych w Łempicach i Radziszewie Starym w punkty przedszkolne w Łempicach i Radziszewie Starym oraz utworzenie punktu przedszkolnego w Kozarzach;
— wieloletniego programu inwestycyjnego oraz limitu wydatków na jego realizację;
— zmian budżetu gminy na 2010 rok.

          
 
XLV sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

fot. A. Kieliszek MPI


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl