buy medication online
 
XLV sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
03.11.2010.

Odbyła się przedostatnia w tej kadencji, XLV sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu.

W sprawozdaniu z pracy między sesjami Burmistrz Ciechanowca mówił o zakończeniu: modernizacji ul. Świętojańskiej, remontu dachu na budynku komunalnym przy pl. 3 Maja, remontu chodnika na ul. Kościuszki, modernizacji drogi w Radziszewie-Sobiechowie oraz zakończeniu remontu świetlicy w Radziszewie-Królach. Nadal trwają prace przy modernizacji budynku byłej synagogi oraz na drogach gminnych Koce-Basie - Winna-Poświętna oraz w Czajach-Bagnie, budowana jest zatoka parkingowa na ul. Wojska Polskiego w Ciechanowcu, remontowany jest dach szkoły w Kocach-Schabach oraz rozpoczyna się remont drugiej części dachu szkoły w Łempicach, modernizowane są świetlice wiejskie w Skórcu, Pobikrach i Wojtkowicach Starych, kończy się termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Ciechanowcu, a czeka przystosowanie systemu grzewczego budynku COKiS. Podpisano umowy na modernizację drogi we wsi Winna Stara i ciężki wóz bojowy dla OSP w Ciechanowcu. Dobiega końca budowa boiska "Orlik" przy COKiS - uroczyste otwarcie planowane jest na 18 listopada.

Burmistrz Ciechanowca mówił też o projekcie realizowanym przez Gminę Nowe Piekuty, w którym Gmina Ciechanowiec jest partnerem. W projekcie "Twój pomysł +dotacja = Twoja szansa" mogą wziąć udział mieszkańcy powiatów wysokomazowieckiego i zambrowskiego, którzy w ostatnim roku nie prowadzili działalności gospodarczej a mają pomysł na jej rozpoczęcie. Projekt przewiduje dla 30 najlepszych biznesplanów bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności do wysokości 30 tys. zł i wypłatę wsparcia pomostowego przez 6 miesięcy po 1300 zł. Biuro projektu znajduje się w Urzędzie Gminy w Nowych Piekutach i tam należy szukać szczegółów.

Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisje Rady: informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej za rok 2009 dokonanej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ciechanowcu; informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej za złożonych na koniec kadencji dokonanej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ciechanowcu i informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej oraz realizacji wniosków Komisji za okres od 01.01.2010 r. do 29.09.2010 r., a także odczytała: sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej za okres od 01.01.2010 r. do 29.09.2010 r. i sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej za okres od 01.01.2010 r. do 29.09.2010 r.

Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie:
— pozbawienia statusu pomnika przyrody;
— w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
— w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy w 2011 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”;
— w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Ciechanowiec polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu;
— przekształcenia zespołów przedszkolnych w Łempicach i Radziszewie Starym w punkty przedszkolne w Łempicach i Radziszewie Starym oraz utworzenie punktu przedszkolnego w Kozarzach;
— wieloletniego programu inwestycyjnego oraz limitu wydatków na jego realizację;
— zmian budżetu gminy na 2010 rok.

          
 
XLV sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

fot. A. Kieliszek MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card