III sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
17.12.2010.

Po otwarciu obrad, przyjęciu porządku dziennego oraz protokołów z poprzednich sesji, radni złożyli zapytania, a następnie burmistrz złożył sprawozdanie z prac wykonanych od czasu ostatniej sesji uprzedniej kadencji i poinformował, że:
 –

 zakończono prace na drogach remontowanych w ramach "schetynówek" w Czajach-Bagnie i na odcinku Winna-Poświętna - Koce-Basie,

 –

dokonano odbioru prac w świetlicy w Wojtkowicach Starych,

 –

dokonano odbioru prac na "Orliku" przy COKiS,

 –

zakończono termomodernizację w szkole podstawowej w Ciechanowcu,

 –

zakończono wymianę dachów szkół podstawowych w Kocach-Schabach i Łempicach,

 –

zakończono prace przy zatoce parkingowej na ulicy Wojska Polskiego,

 –

16 grudnia nastąpi odbiór I etapu prac przy modernizacji synagogi na potrzeby COKiS,

 –

do końca grudnia mają się zakończyć prace w Pobikrach i Skórcu,

 –

zima wstrzymała prace na placu Jana Pawła II, na ul. Staropolskiej i w Winnej Starej,

 –

nadal trwają prace przy oświetleniu w Nowodworach,

 –

odebrano łódź płaskodenną dla ciechanowieckiej jednostki OSP, a w poniedziałek zostanie jej dostarczony ciężki wóz bojowy marki Mercedes,

 –

ukazał się album fotograficzny "Ciechanowiec i jego żywioły", który można kupić w Punkcie Informacji Turystycznej.


Wkrótce zostanie złożony wniosek o dofinansowanie modernizacji świetlic w Kozarzach, Radziszewie-Sieńczuchu i Czajach-Wólce. We wtorek w czasie opłatkowego spotkania Zarządu Państwowej Straży Pożarnej z całego województwa podlaskiego zostanie oficjalnie przekazany OSP w Ciechanowcu nowy samochód marki Mercedes, a samochód  STAR 244 z OSP Ciechanowiec zostanie przekazany do OSP Radziszewo-Króle.

Została uruchomiona lewa część mostu, po której odbywa się ruch wahadłowy bez ograniczeń tonażu, do świąt most ma być uruchomiony w całości.

W kolejnym punkcie obrad radni podjęli uchwały w sprawach:
 –

zmian w Statucie Gminy Ciechanowiec;

 –

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

 –

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.,

 –

obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec,

 –

określenia stawek podatku od środków transportowych,

 –określenia stawek podatku od nieruchomości,
 –wieloletniego programu inwestycyjnego oraz limitu wydatków na jego realizację,
 –zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Rada zdecydowała o kolejnym obniżeniu stawki podatku od nieruchomości, aby zachęcić przedsiębiorców do dalszego inwestowania w naszej gminie. 

          
 
III sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

III sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

III sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

fot. Z. Poniatowski MPI


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl