Rekrutacja na bezpłatne szkolenia menadżerskie i branżowe Drukuj
19.01.2011.

Ruszył projekt „Rozwój przedsiębiorczości w ramach sieci Opowieści z Narwi”, a wraz z nim rekrutacja na bezpłatne szkolenia „menadżerskie” i „branżowe”.

Szkolenia "Menedżerskie" są przewidziane dla 50 dyrektorów placówek, przedsiębiorstw turystycznych, członków Lokalnych Organizacji Turystycznych i pracowników samorządowych, dostawców usług, osób wdrażających i zarządzających sprzedażą lub odpowiedzialnych za organizację atrakcji i pakietów pobytowych.

Szkolenia "Branżowe" są przewidziane dla 50 osób pierwszego kontaktu z klientem - sprzedawców pakietów pobytowych i informatorów "Centrów Informacji Turystycznych", którym zostanie powierzona sprzedaż (np. biletów) i którzy potem przez te "Centra Informacji" będą się rozliczać.

Pierwsze szkolenie dla menadżerów z "Grupy III Podlasie" zaplanowane jest
w terminie 28-30 stycznia 2011 r. w Augustowie.
(bezpłatne noclegi oraz wyżywienie)
zgłoszenia do 26 stycznia 2011 roku

W ramach projektu przedsiębiorcy otrzymają konkretną pomoc i możliwość włączenia oferowanych przez siebie usług turystycznych do sieciowej sprzedaży oraz katalogi, targi, promocję w CIT, study tour, itd. Na terenie wybranej krainy stworzony zostanie przynajmniej 1 pakiet pobytowy dla aktywnych turystów zagranicznych.

Rekrutację na szkolenia prowadzi Stowarzyszenie Europartner AKIE
Biuro Projektu www.narwia.org.pl
czynne godz. 9.00 - 15.30
ul. Warszawska 44/1 (III piętro)
15-077 Białystok
tel./fax. 85 732 02 58
biuro@narwia.org.pl

O projekcie:

Aktualne trendy związane z rozwojem turystyki przyjazdowej do Polski i krajów nadbałtyckich wskazują, iż odbiorcą – turystą, który przyjeżdża do regionu Polski północno-wschodniej jest turysta indywidualny (w małych grupach, VIP, rodziny z dziećmi), tymczasem rynek turystyczny pracuje nadal metodą tradycyjną: tj. organizacja imprez grupowych.

Od ponad 10 lat Polska Organizacja Turystyczna bardzo intensywnie promuje Polskę za granicą, ale wciąż brakuje ofert pakietowych, pobytowych dla turystów aktywnych z dodatkową opcją wycieczek do sąsiednich regionów w tym w obszarze transgranicznym (sąsiednich krajów: Litwa, Białoruś). Zmiana organizacji sprzedaży i organizacji obsługi wymaga przestawienia się dostawców (sektor atrakcji i bazy noclegowej) na obsługę zorganizowaną (pakietową) turystów indywidualnych. Wywiad środowiskowy prowadzony z Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi w latach 2009-2010 pokazuje kilka słabych punktów współczesnego systemu POT – ROT – LOT. Lokalne Organizacje Turystyczne miały w obszarze swojego działania realizować produkty sieciowe, a skupiły się na działalności promocyjnej.

Projekt „Rozwój przedsiębiorczości w ramach sieci Opowieści z Narwi” stanowi odpowiedź na naturalną potrzebę rynku turystycznego, w którym z jednej strony (Polska północno-wschodnia) nie może sprzedać swoich produktów (średnioroczne obłożenie w hotelach na Mazurach Południowych wynosi nieco powyżej 50%), z drugiej zaś Polska, a szczególnie „Polska Aktywna” jest promowana od 10 lat za granicą, a w zagranicznych systemach rezerwacji brakuje ofert dla pojedynczych osób, z możliwością doboru terminów całorocznych.

Dzięki połączeniu spójnego geograficznie lub historycznie obszaru (lokalne krainy powstałe w ramach projektu „Turystyka wspólna sprawa” oraz stworzone przez lokalne organizacje turystyczne) w sieciowy produkt turystyczny (obszarowy, tzn. w obrębie obszaru zostaną zebrane atrakcje w pakiet biletowy we współpracy z Centrum IT oraz stworzony zostanie aktywny pakiet pobytowy wspólnie z gestorem bazy noclegowej i z wykorzystaniem atrakcji i aktywnego programu: pieszego, rowerowego, kajakowego - po terenie krainy – i produkt ten zostanie włączony do systemu rezerwacji http://www.narwia.eu/ (system SART) – stamtąd będzie wyeksportowany do międzynarodowych systemów rezerwacji typu: MerlinX, AirBerlin, Stena Line i sprzedany wraz z biletem (samolotowym lub promowym) do Polski. Wówczas okazuje się, że pojedynczy Dostawca z wybranej krainy nagle staje się powszechnie dostępny w ramach pakietu (liczba wejść na stronę Polskich Linii Lotniczych LOT to ok. 5 mln dziennie). Sytuacja taka zapewnia mu możliwość działalności przedsiębiorczej i rozwoju. Przedsięwzięcie ma sens jedynie jeśli jest realizowane zgodnie z ideą Partnerstwa Dorzecza Narwi, tj. w ramach koncepcji budowy sieci od razu w wymiarze transgranicznym (tj. 4 województw Polski północno-wschodniej oraz Euroregionu Niemen).

Projekt w naturalny sposób spełnia zadanie celowe jakim są inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze, czyli poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.
Gmina Ciechanowiec realizuje projekt w partnerstwie instytucjami sektora pozarządowego i organizacjami turystycznymi. Szkolenia zostaną skierowane do dostawców sektora bazy hotelowej i gastronomicznej oraz obsługi ruchu turystycznego i sektora atrakcji. Obszar realizacji projektu to województwa: lubelskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie.

Zakres szkoleń i doradztwa:
— Dopracowanie lokalnego produktu sieciowego, partnerstwa i współpracy,
— Obsługa klienta (pilotów-przewodników, informatorów),
— Obsługa klienta indywidualnego,
— Opracowanie projektów umów handlowych.

Działania Projektu:
— Międzynarodowa Konferencja Polsko – Litewsko – Białoruska, otwierająca projekt – realizator Euroregion Niemen
— Szkolenie dla Menadżerów – realizator Europartner AKIE
— Szkolenie Branżowe Informatorów Sprzedawców - realizator Europartner AKIE
— Study Tour dla Menadżerów – realizator Mazowiecka Regionalna Organizacji Turystyczna
— Opracowanie pakietów biletowych i pobytowych w danej krainie – wszyscy partnerzy
— Opracowanie informacji oraz wydanie katalogu – przewodnika i katalogu biletowego w językach obcych - wszyscy partnerzy
— Uruchomienie sprzedaży sieciowych pakietów biletowych w Centrach IT - wszyscy partnerzy
— Przygotowanie filmów promocyjnych do telewizji internetowej - wszyscy partnerzy
— Udział w Targach (Warszawa i Katowice)
— Wdrażanie systemu rezerwacji i partnerstwa wśród beneficjentów
— Wdrażanie sprzedaży sieciowej w Centrach Informacji turystycznej
— Organizacja tematycznej imprezy lokalnej (festyn) w Ciechanowcu „Opowieści z Narwi’ – realizator Gmina Ciechanowiec
— Study tour dla dziennikarzy – realizator Europartner AKIE
— Study tour dla operatorów zagranicznych - realizator Mazowiecka Regionalna Organizacji Turystyczna
— Konferencja dla dziennikarzy, branży turystycznej i beneficjentów - realizator Mazowiecka Regionalna Organizacji Turystyczna.              
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl