buy medication online
 
Grantami rozwijamy talenty - V Bal Charytatywny Drukuj
08.03.2011.

Grantami rozwijamy talenty - V Bal Charytatywny

 fot. Z. Poniatowski MPI

Już po raz piąty Stowarzyszenie Tutor zorganizowało bal charytatywny, który jest jednym ze sposobów pozyskiwania funduszy na działalność statutową stowarzyszenia. Bal jest organizowany w ramach zawartej w 2006 roku Koalicji 4 Gmin, którą współtworzą organizacje i władze z terenu gmin: Ciechanowiec, Klukowo, Nur i Perlejewo. Inicjatorem powstania koalicji było Stowarzyszenie „Tutor”.

W trakcie balu odbyło się wręczenie wyróżnienia za bezinteresownie okazaną pomoc - statuetkę „Diament Roku 2010” otrzymał Prezes Zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce Paweł Łukasiak. W jego imieniu statuetkę odebrał burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko.

Coroczny bal na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń organizacji pozarządowych w gminie Ciechanowiec, ale to nie jedyne działanie stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „TUTOR” co roku bierze udział w ogólnopolskim konkursie grantowym programu „Działaj Lokalnie”. Program prowadzony jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Stowarzyszenie pozyskało dodatkowe środki m.in. z funduszy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi i Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Wszystkie pozyskane pieniądze zostały przeznaczone na przyznanie 42 stypendiów pomostowych dla uzdolnionej młodzieży na kwotę 172.800,00 złotych, dofinansowało 34 projekty lokalnych organizacji i instytucji na kwotę 165.000,00  złotych.

W 2010 roku przyznano 5 stypendiów pomostowych oraz dofinansowano projekty: Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie, Grupy Nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nurze, Grupy Sąsiedzkiej Kobiet przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie-Królach, Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej w Łempicach, Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej w Radziszewie Starym, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Pobikry, Grupy Nieformalnej Mieszkańców z Terenu Gminy Perlejewo działającej przy Gimnazjum w Perlejewie, Nieformalnej Grupy Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej w Perlejewie, Nieformalnej Grupy Teatralnej Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu, Stowarzyszenia „Zameczek” z Ciechanowca oraz dwa projekty Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Sponsorami tegorocznego balu byli: Astoria Puchalscy Joanna, Magdalena wspólnicy spółki cywilnej, firma „Stół Polski”, Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu, pan Mikołaj Manturo Starosta Powiatu Siemiatyckiego, zespół muzyczny Expans z Klukowa, państwo Wiera i Roman Godlewscy, pani Aneta Czarnecka, państwo Małgorzata i Dariusz Kamińscy, Koło Łowieckie Rogacz, ks. Proboszcz Andrzej Polakowski, Gimnazjum w Ciechanowcu, Firma Styl-Pro pana Wojciecha Pietraniuka, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zuzeli, Zespół Szkół w Czartajewie, Wójt Gminy Nur, Wójt Gminy Perlejewo, Wójt Gminy Klukowo, Burmistrz Ciechanowca, Prezes Stowarzyszenia Tutor i inni sponsorzy, którzy chcieli pozostać anonimowi.

Serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom balu oraz sponsorom składa
 
                                             

Prezes Stowarzyszenia TUTOR
Agnieszka Uszyńska


          Więcej zdjęć...

Grantami rozwijamy talenty - V Bal Charytatywny

fot. Z. Poniatowski MPI

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card