Dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest Drukuj
16.03.2011.

Urząd Miejski w Ciechanowcu  jest w trakcie przygotowywania wniosku o dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – część III: Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, na zadania z zakresu usuwania azbestu na rok 2011.

W związku z powyższym informujemy, że sporządzana jest lista osób planujących w 2011 roku usunięcie wyrobów azbestowych z obszaru swoich nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Ciechanowiec.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest ujęte w „Planie ochrony przed szkodliwością azbestu i programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ciechanowiec na lata 2007-2032”, z obiektów, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wysokość dotacji ze środków WFOŚiGW w Białymstoku może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych. Kosztami kwalifikowanymi nie są koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Zainteresowane osoby, które posiadają na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest, i które chciałyby usunąć je w sposób legalny, korzystając z dotacji na ten cel, mogą w terminie do 29 marca 2011 r. składać wnioski wraz z załącznikami w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1.

Ponadto informujemy, że co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych polegających na demontażu pokrycia dachowego, bezwzględnie należy zgłosić ten zamiar w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem. Obowiązek spoczywa na właścicielu nieruchomości, a nie na firmie wykonującej roboty demontażowo-budowlane.

Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz formularz wniosku wraz z załącznikami można otrzymać w Urzędzie Miejskim, pok. nr 13, tel.: (86) 277 11 45   wew. 24,  e-mail: wojciuk.i@ciechanowiec.pl oraz u sołtysów wsi lub pobrać poniżej.

 
 1.Wniosek
 2.Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania - Załącznik nr 1
 3.Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - Załącznik nr 2
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl