buy medication online
 
Bezpłatne badania przesiewowe słuchu u dzieci Drukuj
04.04.2011.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – człowiekowi” prowadzą kolejny, trzeci już Program badań przesiewowych słuchu u dzieci z terenów wiejskich.

Porozumienie, którego sygnatariuszami są Dyrektor IFiPS w Warszawie, prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński oraz Prezes KRUS, dr inż. Henryk Smolarz, przewiduje w br. udział w profilaktycznych badaniach słuchu ok. 100 tys. dzieci w wieku od 7 do 12 lat z terenów wiejskich w całej Polsce.

Program finansują z własnych pozabudżetowych środków: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu i Stowarzyszenie „Człowiek – człowiekowi”. Uczestniczą w nim szkoły podstawowe, których wykaz dla potrzeb Koordynatora Programu – stowarzyszenia SPONIN – sporządziły wojewódzkie kuratoria oświaty i wychowania.

W województwie podlaskim badania przeprowadzone zostaną do czerwca br. Terminy badań każdorazowo ustala koordynator Programu z dyrekcją szkół.

Badania przesiewowe słuchu wykonywane są z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi stosowanych w diagnostyce klinicznej. Ponadto są bezpieczne i nieuciążliwe dla dziecka. Dla wszystkich dzieci objętych Programem badania są bezpłatne i dobrowolne. Warunkiem udziału jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

W przypadku wykrycia zaburzeń słuchu, rodzice otrzymają zalecenia odnośnie dalszego postępowania, łącznie z propozycją skierowania dziecka na nieodpłatne leczenie w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu lub we wskazanych specjalistycznych placówkach.

Podczas badań w latach ubiegłych, w 2008 i 2010 roku, u co 5-6 dziecka stwierdzono różnego rodzaju zaburzenia słuchu, które mają znaczenie dla wyników edukacji szkolnej i rozwoju dziecka.

Więcej informacji na stronach:  www.krus.gov.pl oraz www.sponin.org.pl.

 
                                                            

Dyrektor
mgr Barbara Sołomiewicz


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card