Program
Beatyfikacja Jana Pawła II - Honorowego Obywatela Ciechanowca Drukuj
02.05.2011.

 Jan Paweł II
Papież Jan Paweł II (Karol Wojtyła), największy współczesny Polak, jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci XX wieku, zostawił swój ślad także w historii naszego miasta i zajmuje poczesne miejsce wśród Honorowych Obywateli Ciechanowca.

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Studiował polonistykę i teologię na UJ w Krakowie, a także filozofię we Włoszech, Belgii i Francji. W 1946 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Po powrocie do kraju ze studiów w Rzymie w 1948 r., zostaje wikariuszem parafii Niegowić w powiecie bocheńskim, a po roku - w parafii św. Floriana w Krakowie. W pięć lat później habilituje się na Wydziale Teologicznym UJ. Wykłada też na KUL i w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Krakowie. W wieku 38 lat zostaje najmłodszym członkiem Episkopatu Polski, biskupem i sufraganem archidiecezji krakowskiej. Od 13 stycznia 1964 r. jest ordynariuszem, arcybiskupem metropolitą krakowskim, a 26 czerwca 1967 r. otrzymuje kapelusz kardynalski. W 1969 r. zostaje wybrany na wiceprzewodniczącego Episkopatu Polski. Jednocześnie zostaje członkiem trzech watykańskich kongregacji. Czynnie uczestniczy w Soborze Watykańskim II, na którym w październiku 1969 r. przedstawia projekt dokumentu “II Nadzwyczajny Synod Biskupów o sobie”. Udział w Vaticanum II i liczne zagraniczne podróże, jakie odbywa, sprawiają, że gdy w październiku 1978 r. zbiera się konklawe, kardynał Wojtyła jest już osobistością znaną w Kolegium Kardynalskim. Zostaje wybrany na papieża w 1978 r. i pełni tę posługę przez ponad 26 lat do dnia swojej śmierci 2 kwietnia 2005 roku.

Pogrzeb papieża, który odbył się 8 kwietnia 2005 r. był największym w dziejach świata. W uroczystościach pogrzebowych wzięło udział dwieście oficjalnych delegacji, które liczyły łącznie około 2500 VIP-ów. Na Placu św. Piotra było 9 koronowanych głów, ponad 70 prezydentów i premierów, przedstawiciele innych wyznań chrześcijańskich oraz religii: duchowni muzułmańscy i rabini. W pogrzebie uczestniczyło też ok. 2 mln pielgrzymów, wśród których pojawiło się hasło „santo subito” „święty natychmiast”. Już 13 maja 2005 roku papież Benedykt XVI uchylił nakaz czekania 5 lat od śmierci kandydata, i rozpoczął się proces beatyfikacyjny Jana Pawła II. Po ponad 5 latach badań uznano za cud dokonany za wstawiennictwem polskiego papieża niewytłumaczalne całkowite ustąpienie choroby Parkinsona u francuskiej zakonnicy. Papież Benedykt XVI osobiście przewodniczył beatyfikacji, która odbyła się 1 maja, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, święta ustanowionego przez papieża Polaka.

Kardynał Karol Wojtyła w czasie nawiedzenia kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Ciechanowcu 5-6 lipca 1974r.

 Kardynał Karol Wojtyła w czasie nawiedzenia kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
w Ciechanowcu 5-6 lipca 1974r.

Związki Jana Pawła II z naszym miastem datują się od 5-6 lipca 1974 roku, kiedy to kardynał Karol Wojtyła jako metropolita krakowski odwiedził Ciechanowiec. 10 czerwca 1999 roku w Drohiczynie, w czasie swojej ósmej pielgrzymki do Ojczyzny, papież Jan Paweł II poświęcił krzyż, który stał się elementem pomnika „Ofiarom Sybiru 1939-1947” usytuowanego u zbiegu ulic Sienkiewicza i Wińskiej. 30 czerwca 2003 roku Rada Miejska Ciechanowca uchwaliła nadanie Janowi Pawłowi II Honorowego Obywatelstwa Ciechanowca, które zostało wręczone 10 września 2003 roku, w czasie pielgrzymki mieszkańców naszego miasta do Watykanu. Trzydziestą rocznicę wizyty Karola Wojtyły w naszym mieście społeczeństwo uczciło postawieniem w maju 2004 roku pomnika, a w październiku nadaniem ciechanowieckiemu gimnazjum imienia Papieża Jana Pawła II. Jego imię nosi też plac, który był historycznym centrum prawobrzeżnego Ciechanowca.

 

Pomnik Jana Pawła II w Ciechanowcu

         

Pomnik Jana Pawła II w Ciechanowcu fot. Z. Poniatowski MPI

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl