Program
"Las całkiem blisko nas" - Dzień Ziemi w Radziszewie Starym Drukuj
02.05.2011.

Rok 2011 Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła Międzynarodowym Rokiem Lasów, więc tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi w Polsce przebiegają pod hasłem "Las całkiem blisko nas".

W Polsce ten temat ma szczególne znaczenie, gdyż lasy stanowią prawie 30% powierzchni naszego kraju i wszelkie działania związane z ochroną przyrody na ich terenie i z prowadzoną tam gospodarką leśną mają wpływ na stan środowiska i przyrody naszego kraju. Na terenie polskich lasów występują wszystkie formy ochrony przyrody, w tym pomniki przyrody, rezerwaty, użytki ekologiczne, parki krajobrazowe i parki narodowe.

Należy pamiętać o historycznej roli lasu, który przez wieki był fundamentem gospodarki - żywił, odziewał, dostarczał opału i budulca, a obecnie jest siedliskiem ok. 65% gatunków dzikiej fauny i flory. Znając dziś negatywne skutki wielowiekowej rabunkowej eksploatacji i nieprzemyślanej ingerencji człowieka w środowisko naturalne, możemy wyciagnąć wnioski i postępować tak, aby jak najwięcej ocalić dla przyszłych pokoleń, choćby poprzez wspomaganie działań edukacyjnych i ochronnych podejmowanych przez leśników czy zaangażowanie osobiste - przez reagowanie na niewłaściwe zachowania w lesie, np. wywóz śmieci do lasu.

Społeczność Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym jak zawsze aktywnie włączyła się w ochody Światowego Dnia Ziemi i Międzynarodowego Roku Lasów. Uczniowie i nauczyciele zbierali śmieci wzdłuż dróg prowadzących od szkoły do Trzask, Radziszewa-Króli, Winnej-Poświętnej i Radziszewa-Sieńczuch. Niestety, użytkownicy dróg nadal zaśmiecają pobocza - dzieci zebrały aż 55 worków śmieci.

Ale proekologiczne działania Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym trwają cały rok. W zimie dzieci miały pod opieką 4 paśniki i wraz z nauczycielami i leśnikami dokarmiały ptaki i zwierzęta. Dzięki akcji dokarmiania i udziałowi w konkursie plastycznym „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” organizowanym przez Nadleśnictwo Rudka, wzięły udział w zorganizowanym przez Nadleśnictwo pikniku połączonym z Dniem Otwartym w Gospodarstwie Szkółkarskim Koryciny i zwiedzaniem szkółki.

Nagrodą za podjęte działania były upominki dla dzieci, album "Lasy Polski" i tuja, która została już posadzona przy szkole.

Dzień Ziemi w Radziszewie Starym

Dzień Ziemi w Radziszewie Starym

Dzień Ziemi w Radziszewie Starym

Dzień Ziemi w Radziszewie Starym

Dzień Ziemi w Radziszewie Starym

Dzień Ziemi w Radziszewie Starym

Dzień Ziemi w Radziszewie Starym

Dzień Ziemi w Radziszewie Starym

Dzień Ziemi w Radziszewie Starym

Dzień Ziemi w Radziszewie Starym

fot. Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl