Program
"Las całkiem blisko nas" - Dzień Ziemi w Radziszewie Starym Drukuj
02.05.2011.

Rok 2011 Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła Międzynarodowym Rokiem Lasów, więc tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi w Polsce przebiegają pod hasłem "Las całkiem blisko nas".

W Polsce ten temat ma szczególne znaczenie, gdyż lasy stanowią prawie 30% powierzchni naszego kraju i wszelkie działania związane z ochroną przyrody na ich terenie i z prowadzoną tam gospodarką leśną mają wpływ na stan środowiska i przyrody naszego kraju. Na terenie polskich lasów występują wszystkie formy ochrony przyrody, w tym pomniki przyrody, rezerwaty, użytki ekologiczne, parki krajobrazowe i parki narodowe.

Należy pamiętać o historycznej roli lasu, który przez wieki był fundamentem gospodarki - żywił, odziewał, dostarczał opału i budulca, a obecnie jest siedliskiem ok. 65% gatunków dzikiej fauny i flory. Znając dziś negatywne skutki wielowiekowej rabunkowej eksploatacji i nieprzemyślanej ingerencji człowieka w środowisko naturalne, możemy wyciagnąć wnioski i postępować tak, aby jak najwięcej ocalić dla przyszłych pokoleń, choćby poprzez wspomaganie działań edukacyjnych i ochronnych podejmowanych przez leśników czy zaangażowanie osobiste - przez reagowanie na niewłaściwe zachowania w lesie, np. wywóz śmieci do lasu.

Społeczność Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym jak zawsze aktywnie włączyła się w ochody Światowego Dnia Ziemi i Międzynarodowego Roku Lasów. Uczniowie i nauczyciele zbierali śmieci wzdłuż dróg prowadzących od szkoły do Trzask, Radziszewa-Króli, Winnej-Poświętnej i Radziszewa-Sieńczuch. Niestety, użytkownicy dróg nadal zaśmiecają pobocza - dzieci zebrały aż 55 worków śmieci.

Ale proekologiczne działania Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym trwają cały rok. W zimie dzieci miały pod opieką 4 paśniki i wraz z nauczycielami i leśnikami dokarmiały ptaki i zwierzęta. Dzięki akcji dokarmiania i udziałowi w konkursie plastycznym „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” organizowanym przez Nadleśnictwo Rudka, wzięły udział w zorganizowanym przez Nadleśnictwo pikniku połączonym z Dniem Otwartym w Gospodarstwie Szkółkarskim Koryciny i zwiedzaniem szkółki.

Nagrodą za podjęte działania były upominki dla dzieci, album "Lasy Polski" i tuja, która została już posadzona przy szkole.

Dzień Ziemi w Radziszewie Starym

Dzień Ziemi w Radziszewie Starym

Dzień Ziemi w Radziszewie Starym

Dzień Ziemi w Radziszewie Starym

Dzień Ziemi w Radziszewie Starym

Dzień Ziemi w Radziszewie Starym

Dzień Ziemi w Radziszewie Starym

Dzień Ziemi w Radziszewie Starym

Dzień Ziemi w Radziszewie Starym

Dzień Ziemi w Radziszewie Starym

fot. Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna
 

Projekty unijne

 
facebook      instagram      youtube

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl