buy medication online
Krystyna Marszałek-Młyńczyk (1930-2007) Drukuj

Krystyna Marszałek-Młyńczyk (1930-2007)Krystyna Marszałek-Młyńczyk urodziła się 9 kwietnia 1930 roku w Białymstoku. Po ukończeniu tam szkoły średniej, podjęła w 1950 roku studia na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studia zakończyła w 1955 roku obroną pracy magisterskiej na temat „Kobiety w powieściach Juliusza i Edmunda Goncourtów” i została magistrem filologii romańskiej.

Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę dziennikarską. W latach 1955–1968, współpracując z „Życiem Białostockim”, „Życiem Warszawy” i „Gazetą Białostocką”, zajmowała się krytyką teatralną, publicystyką społeczno-kulturalną, historią i kulturą Podlasia. Dzięki tym zainteresowaniom została współzałożycielką białostockiego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Kontrasty”, i w latach 1968–1974 jego redaktorem naczelnym.

Jej zainteresowania problemami społecznymi znalazły odzwierciedlenie także w działalności politycznej. W 1959 roku została członkiem Stronnictwa Demokratycznego (SD), w latach 1965–1973 i 1976–1981 była członkiem Centralnego Komitetu SD, w latach 1976-1981 sekretarzem i członkiem Prezydium CK SD, a od 1973 do 1976 roku sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego SD w Białymstoku.

Z ramienia swojej partii kandydowała do Sejmu i w latach 1965–1985 była posłem na Sejm od IV do VIII kadencji. W Sejmie pracowała jako członek Sejmowej Komisji Pracy i Spraw Socjalnych, Komisji Kultury i Sztuki oraz Komisji Spraw Zagranicznych, a w VIII kadencji Sejmu została przewodnicząca Komisji Kultury i Sztuki.

2 kwietnia 1980 została mianowana członkiem Rady Państwa, w której zasiadała do 23 marca 1983, pracując w tym czasie w komisjach: rad narodowych, ratyfikacyjnej i odznaczeń państwowych. Mimo, że istnieją dowody na to, że była przeciwna wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 roku, miała być sądzona pod zarzutem „przekroczenia uprawnień” – sprawę umorzono dopiero po jej śmierci.

Przez dwa lata, od 1984 do1986 roku była radcą kulturalnym polskiej Ambasady i dyrektorem Instytutu Polskiego w Paryżu, a ostatnie lata zawodowej aktywności (1986–1990) spędziła na stanowisku podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki.

Emerytura, na którą przeszła w 1991 roku, nie spowodowała wycofania się Krystyny Marszałek-Młyńczyk z życia społecznego. Od 1990 roku była prezydentem Rady Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, a od 1994 – redaktorem naczelnym pisma „Pro Memoria” wydawanego dwa razy do roku, w wersji polskiej i angielskiej, przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz Fundację Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Działała także aktywnie w wielu innych, polskich i zagranicznych, organizacjach społecznych. Była między innymi członkiem Association de L’Ordre des Palmes Academiques, Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC), Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich i Towarzystwa Miłośników Ciechanowca, współpracowała z Fundacją Młodego Kina i Federacją Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki.

Związki Krystyny Marszałek-Młyńczyk z Ciechanowcem datują się od lat 60, kiedy to została członkiem Towarzystwa Miłośników Ciechanowca, nawiązała współpracę z powstającym wtedy Muzeum Rolnictwa i zainteresowała się postacią najświetniejszego ciechanowiecczanina księdza Krzysztofa Kluka. Jej rola ambasadora i promotorki Ciechanowca została doceniona przez społeczeństwo naszego miasta i w roku 1972 otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Ciechanowca.

Krystyna Marszałek-Młyńczyk drukowała książki i artykuły pod swoim pełnym nazwiskiem, jako Krystyna Marszałek lub pod pseudonimem Maryna Kryńska. Wśród napisanych przez nią książek znalazła się biografia malarza Mirosława Jana Mireckiego ps. Mirem - „Paryski sen o sławie”(2005), autobiografia „Czas odległy a jednak bliski” (2006), a także książki o ks. K. Kluku - „A Polska śpi na pośmiewisko mądrej Europy”(1992) i „Rady i przesłania księdza Krzysztofa Kluka” (2004).

Za swoje zasługi została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz francuskim medalem Chevalier de L’Ordre des Palmes Academiques (1989).

Krystyna Marszałek-Młyńczyk zmarła 22 grudnia 2007 roku w Warszawie, ale pochowana została 3 stycznia 2008 roku na podlaskiej ziemi, w swoim rodzinnym Białymstoku.

                                                                Olga Regina Tomaszewska
 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card