buy medication online
 
X sesja Rady Miejskiej Drukuj
25.08.2011.

X Sesja Rady Miejskiej 

Artur Więzowski
fot. Z. Poniatowski MPI

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji, radni wysłuchali sprawozdania Burmistrza z prac pomiędzy sesjami.

W swoim sprawozdaniu Burmistrz Ciechanowca poinformował, że:
- kontynuowane są prace na "schetynówkach";
- wykonywane są ostatnie, kosmetyczne prace modernizacyjne w świetlicach wiejskich w Czajach-Wólce, Kozarzach i Radziszewie-Sieńczuch;
- wykonano już kanalizację w ulicach Mostowej, Przechodniej, pl. Odrodzenia i trwa odbudowa nawierzchni tych ulic;
- kończą się prace remontowe budynku stołówki na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Ciechanowcu;
- skończyły się prace ziemne, a trwają prace drogowe przy źródełku w Radziszewie-Sieńczuch;
- otrzymaliśmy, z klauzulą natychmiastowej wykonalności, pozwolenie na budowę dotyczące ul. Szkolnej i dzięki temu prace rozpoczną się już w przyszłym tygodniu, odbędzie się też spotkanie z mieszkańcami;
- unieważniony został przetarg na modernizację drogi żwirowej w Kobusach (wpłynęły tylko dwie, bardzo drogie oferty);
- unieważniony został także przetarg na remont synagogi (jedna oferta o zbyt wysokiej cenie);
- rozstrzygany jest przetarg na rekultywację składowiska odpadów;
- rozpoczęło się kruszenie gruzu i elementów betonowych gromadzonych przez ostatnie 4 lata, materiał będzie wykorzystany do utwardzenia tych miejsc na drogach gminnych, których nie udało się utwardzić inaczej;
- Burmistrz i Przewodnicząca Rady Miejskiej wzięli udział w spotkaniu z Dyrektor Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka i przekazali jej wnioski wypracowane przez Radę;
- odbyło się spotkanie radnych i dyrekcji Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych  FARE w sprawie przyszłości zakładu;
- Ciechanowiec był gospodarzem dwóch wydarzeń kulturalnych: XVII Regionalnych Spotkań Zespołów Artystycznych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz VI Międzynarodowego Festiwalu Folkloru "Podlaskie Spotkania";
- w ramach projektu "Opowieści z Narwi" Ciechanowiec razem z kilkoma organizacjami turystycznymi uczestniczył w przygotowaniu wydanej publikacji o atrakcjach turystycznych regionu.

Radni wysłuchali informacji na temat działalności Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych  FARE w Ciechanowcu w roku 2010, informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku oraz podjęli uchwały w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2011 r.; odrębnych obwodów głosowania; powołania "Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników"; zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników; przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Gminy Ciechanowiec na lata 2011–2015”.

Poza porządkiem obrad odbyła się uroczystość odznaczenia mieszkańca Ciechanowca Artura Więzowskiego Złotym Krzyżem Zasługi, za wybitny wkład w rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Odznaczenie w imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wręczył Wojewoda Podlaski Maciej Żywno.

Artur Więzowski jest założycielem i prezesem Mazowiecko-Podlaskiego Klubu Karate działającego w Ciechanowcu, Łomży, Szulborzu, Szumowie, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie, współzałożycielem i  prezesem nowo powstałej Polskiej Federacji Instytut Budokai Karate, której obszarem działania jest Rzeczpospolita Polska.

Shihan Artur Więzowski (5 dan) jest wychowawcą wielu medalistów Mistrzostw Polski, Pucharu Polski i międzynarodowych turniejów, prowadzi swą działalność sportowo-wychowawczą w czasie codziennych treningów, obozów sportowo-rekreacyjnych i realizując projekty finansowane przez  Burmistrza Ciechanowca, Stowarzyszenie Tutor w ramach akcji "Działaj Lokalnie" lub ze środków EFS. 
 

X sesja Rady Miejskiej

X sesja Rady Miejskiej

X sesja Rady Miejskiej

X sesja Rady Miejskiej

X sesja Rady Miejskiej

X sesja Rady Miejskiej

X sesja Rady Miejskiej

fot. Z. Poniatowski MPI

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card