Sesja naukowa "Zabytki Podlasia" Drukuj
16.09.2011.

 Sesja "Zabytki Podlasia"

Sesja naukowa "Zabytki Podlasia" zgromadziła w Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu historyków, konserwatorów i ludzi zaangażowanych w pracę na rzecz ochrony zabytków na Podlasiu.

Sesja dedykowana była Wiesławie Szymańskiej (1954-2007), która w latach 1991-1998 roku była Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łomży, po reformie administracyjnej od 2001 do 2003 roku pełniła obowiązki Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, a od 2003 roku kierowała łomżyńską Delegaturą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Współpracownicy i przyjaciele Wiesławy Szymańskiej wspominajac Ją w pierwszej części sesji, podkreślali, że ochrona zabytków była Jej pasją, a w oparciu o jej wiedzę i doświadczenie prowadzonych było wiele prac konserwatorskich w Łomży, Ciechanowcu i innych miejscowościach Podlasia. Wiele czasu poświęciła sprawom muzeów, zasiadając w Radzie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu oraz Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży, współpracowała też z towarzystwami naukowymi i regionalnymi np. Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej czy Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym im. Wagów.

W drugiej części  można było wysłuchać referatów dotyczących m.in.: „Architektury pierwszych lat po II wojnie światowej na Podlasiu”, „Rejestru zabytków województwa łomżyńskiego 1975-1998”, „Fortyfikacji XIX i XX wieku w województwie podlaskim” czy poznać „Zdobnictwo drewnianych domów na Podlasiu”.

Niezwykle ważnym wydaje się promocja ochrony zabytków i osób tym się zajmujących. Zabytki, miejsca o znaczeniu historycznym oraz środowiska kulturowe są zasobami nieodnawialnymi, więc gospodarowanie nimi musi opierać się na długoterminowej perspektywie, by obecne i przyszłe pokolenia mogły czerpać korzyści z ochrony i aktywnego korzystania z tego kulturowego dziedzictwa. A tymczasem, powoli, ale systematycznie, zanika tradycyjny krajobraz kulturowy wsi podlaskiej. Tylko w Gminie Ciechanowiec w ciągu ostatniej dekady zniknęło 30% zabytków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków - zostały rozebrane lub zmodernizowane w taki sposób, że utraciły swój zabytkowy charakter.

Organizatorzy: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka planują pod koniec roku wydać materiały z sesji.

         
Sesja "Zabytki Podlasia"
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl